Polski e-rynek w liczbach

Pomimo wciąż wysokich kosztów dostępu do internetu liczba polskich użytkowników rośnie od kilku lat, a pierwsza połowa 2004 roku była pod tym względem wyjątkowa. Powyżej oczekiwań okazał się również wzrost wartości reklamy internetowej. Biorąc pod uwagę dynamikę zwiększających się wydatków na reklamę online, internet w Polsce ma szansę w perspektywie 3-4 lat stać się znaczącym medium reklamowym - możemy przeczytać w najnowszym raporcie ''Polski rynek internetowy po 2 kwartałach'' przygotowanym przez IAB Polska. Autorzy opracowania o naszym e-rynku szacują, że już w 2007 roku wydatki na internet będą stanowić prawie 3 proc. wszystkich wydatków reklamowych na media.

Pomimo wciąż wysokich kosztów dostępu do internetu liczba polskich użytkowników rośnie od kilku lat, a pierwsza połowa 2004 roku była pod tym względem wyjątkowa. Powyżej oczekiwań okazał się również wzrost wartości reklamy internetowej. Biorąc pod uwagę dynamikę zwiększających się wydatków na reklamę online, internet w Polsce ma szansę w perspektywie 3-4 lat stać się znaczącym medium reklamowym - możemy przeczytać w najnowszym raporcie 'Polski rynek internetowy po 2 kwartałach' przygotowanym przez IAB Polska. Autorzy opracowania o naszym e-rynku szacują, że już w 2007 roku wydatki na internet będą stanowić prawie 3 proc. wszystkich wydatków reklamowych na media.

Konsumenci on-line

Pomimo wciąż wysokich kosztów dostępu liczba polskich użytkowników internetu wzrasta od kilku lat. Pierwsza połowa 2004 roku była jednak pod tym względem wyjątkowa. Od końca grudnia 2003 roku po raz pierwszy liczba internautów wzrosła o milion osób, osiągając w końcu czerwca 2004 wartość 7,45 mln. IAB szacuje, że do końca 2004 roku liczba internautów zbliży się do 8 milionów.

Coraz więcej Polaków korzysta z sieci w domu, w lipcu już ponad 50 proc. z nich łączyło się z internetem właśnie w ten sposób. Na uwagę zasługuje także fakt, że internet jest medium poszukiwanym przez konsumentów. Są on gotowi wybraa się do znajomych (15 proc.) lub do kawiarenki internetowej (kolejne 15 proc.) aby skorzystaa z sieci. Internet to także medium ludzi pracujących i uczących się - 23,8 proc. Polaków używa Internetu w pracy, a blisko jedna czwarta w szkole lub na uczelni (SMG/KRC, Net Track, lipiec 2004).

Polski e-rynek w liczbach

liczba internautów w Polsce (w mln)

Jak pokazują doświadczenia krajów Unii Europejskiej, internet jest najszybciej zwiększającym zasięg medium w historii. I choa najbardziej rozwinięte społeczeństwa Europy znaczenie wyprzedzają kraje Europy Środkowej pod względem liczby osób posiadających dostęp do internetu, charakteryzują się one podobną dynamiką przyrostu nowych użytkowników sieci. Pomimo niskiego poziomu rozwoju cywilizacyjnego Polski, dynamika wzrostu liczby użytkowników internetu jest zbliżona do średniej europejskiej.

Polski e-rynek w liczbach

porównanie dynamiki rozwoju internetu w różnych częściach Europy (w mln)

Wraz ze zwiększaniem zasięgu, wzrasta także aktywność użytkowników polskiego internetu oraz liczba bardziej doświadczonych internautów. Porównując wzrost aktywności internautów w ciągu ostatniego roku widoczny jest znaczny wzrost czasu spędzanego w sieci. Średnio polski internauta spędza w sieci prawie 14 godzin miesięcznie, co stanowi wzrost o ponad 1 godzinę i 30 minut w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost ten wiąże się ze spadkiem czasu poświęcanego innym mediom, zwłaszcza telewizji. Znaczny wzrost zanotował także wskaźnik liczby odsłon dokonywanych przez jednego internautę, z 692 w maju 2003 do 812 w maju 2004.