Polski e-rynek w liczbach

Także Interia.pl i Gazeta.pl dobrze sobie radziły w dwóch pierwszych kwartałach, Interia.pl według oszacowania IAB Polska zwiększyła udziały w rynku, a Gazeta.pl, pomimo nieznacznego zmniejszenia udziału w rynku, odnotowała znaczący wzrost zasięg u.

Rok 2004 zakończy się bardzo dobrym wynikiem dla rynku reklamy on-line w Polsce. Wpływy z reklamy powinny osiągnąć zeszłoroczne oszacowania (na poziomie 75 mln zł), co stanowi wzrost o około 50-55 proc. Poza zwiększeniem się wpływów netto duże znaczenie dla branży ma najwyższy od kilku lat wzrost dynamiki nakładów na internet, który jest obecnie najszybciej rozwijającym się medium reklamowym. Na koniec 2004 roku internet będzie stanowił około 1,2 proc. całości wydatków reklamowych w Polsce, a w 2005 roku może osiągnąć wartość 1,5 proc.

Polski e-rynek w liczbach

wydatki na reklamę on-line w Polsce (w mln zł)

W pierwszej połowie 2004 roku nie nastąpiły poważne zmiany udziałów w rynku reklamy internetowej. Do najważniejszych przesunięć należy niewątpliwie zaliczya 2 proc. spadek udziałów Wirtualnej Polski, spowodowany konfliktem akcjonariuszy spółki i wynikającą stąd trudnąsytuacjąoperacyjnąportalu. Po dwóch kwartałach 2004 roku, najwyższą pozycję rynkową zajmuje Onet.pl z 40 proc. udziałem (wzrost o 2 proc.). Swoje pozycje umocnili także Ad.net z udziałem 16 proc. (wzrost o 2 proc.) oraz Interia.pl z udziałem 11 proc. (wzrost o 1 proc.). Po pierwszym półroczu nieznaczny spadek udziałów zanotowała Gazeta.pl. Można się jednak tutaj spodziewaa poprawy sytuacji, w związku z rozpoczętym w portalu procesem zmian w dziale reklamy.

Zmniejszenie się udziałów poszczególnych podmiotów nie odbiło się jednak na ich kondycji finansowej. Przesadzone są zwłaszcza opinie na temat trudnej sytuacji finansowej portalu Wirtualna Polska. Większość uczestników rynku zyskała na wzroście wydatków reklamowych na internet. Najwięcej korzyści odnieśli jednak ci gracze, którzy szybko zareagowali na pojawiające się oznaki wzrostu i powiększyli lub zmodernizowali zarówno ofertę jak i sam system sprzedaży.

Należy także zwrócia uwagę na wzrost znaczenia niezależnych od sieci wydawców on-line. Do tej grupy można zaliczya Chip.pl, IDG.pl (zrzeszający m.in. takie serwisy jak: Computerworld, CXO, Internetstandard.pl, PC World), O2.pl, Rzeczpospolita.pl.

Dynamicznie rozwijają się serwisy, oferujące drobne ogłoszenia on-line, takiejakAaaby.pl, Gratka.pl, Trader.pl czy KupSprzedaj.pl. W kolejnych latach należy spodziewaa się usamodzielniania kolejnych mniejszych graczy na rynku reklamy on-line. Proces ten ma związek z powoli postępującym procesem dojrzewania rynku internetowego w Polsce.

Polski e-rynek w liczbach

udziały w rynku reklamy internetowej

W pierwszym półroczu 2004 roku miała miejsce dalsza dywersyfikacja wśród reklamodawców. Wzrost wydatków reklamowych w internecie należy wiązać ze znacznym zwiększeniem budżetów reklamowych branż, które do tej pory stosunkowo mniej inwestowały w ten rodzaj promocji oraz ze znaczącym wzrostem liczby reklamodawców np. w portalu Onet.pl o 45 proc. na koniec pierwszego półrocza 2004 (w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2003). Wynika z tego, że gwałtownie rośnie liczba firm, które włączają reklamę internetową w marketing mix, zaczynając zazwyczaj od kampanii o niskiej wartości jednostkowej, a następnie stopniowo zwiększając wydatki. Te podmioty, dla których internet jest obecnie głównym sposobem pozyskiwania klientów (np. branża edukacyjna), okres eksperymentowania z reklamąwsieci mająod wielu lat za sobą ich wydatki pozostają stabilne lub wzrastają.