Polski e-rynek w liczbach

Formy reklamowe

W przypadku form stosowanych w kampaniach internetowych, również nastąpiły zmiany w stosunku do 2003 roku. Wiążę się to przede wszystkim z coraz większą wiedzą na temat wykorzystywania poszczególnych narzędzi promocji on-line. Badania prowadzone między innymi przez IAB Europe, pozwalająwskazać, które formy reklamy sąnajbardziej efektywne w różnych typach akcji promocyjnych, dzięki czemu reklamodawcy używają ich bardziej świadomie i rozważnie.

Do najważniejszych trendów w stosowaniu internetowych form reklamowych w 2004 roku należy zaliczya zdecydowany wzrost udziału wydatków na reklamę typu brandmark (odmiana reklamy layerowej emitowa na niewidocznej warstwie na serwisie). Wzrost ten jest spowodowany przez bardzo wysoką efektywność tej formy w generowaniu reakcji bezpośredniej (średni CTR na poziomie 5-10 proc.) jak również dzięki dużym możliwościom ekspozycyjnym tej formy.

Dalszy, choa mniej znaczny wzrost zanotowała reklama w wyszukiwarkach, która jest niezwykle skuteczną i tanią formąreklamyon-line. Wzrost ten wlatach kolejnych powinien bya jeszcze bardziej dynamiczny, gdyż w Polsce wciąż udział różnych form reklamy w wyszukiwarkach w łącznych wydatkach reklamowych w internecie jest niski w stosunku do krajów europejskich i USA, gdzie sięga nawet 30 proc.

Rok do roku notowany jest spadek udziału bannerów, spowodowany coraz niższą skutecznością mierzonąjako CTR, jak również istnieniem alternatywnych form reklamy, lepiej nadających się do budowy wizerunku. W pierwszych dwóch kwartałach spadek zanotowała także reklama typu e-mailing ze względu na zbyt wolno powiększające się bazy adresów e-mail dostępnych na polskim rynku.

Polski e-rynek w liczbach

formy reklamowe w internecie

eCommerce i płatności on-line

Już od kilku lat liczba sklepów internetowych w Polsce pozostaje na mniej więcej tym samym poziomie i oscyluje w granicach 600-700. Zauważalnym trendem jest natomiast powstawanie przedsięwzięć o zdecydowanie niszowym charakterze. Przedsiębiorcy coraz częściej kierująsię zasadą, że do sukcesu w e-handlu nie wystarczy po prostu sam sklep internetowy lecz dobry pomysł na produkt. I to właśnie dobry produkt w połączeniu z szybkim i tanim kanałem dystrybucji przyciąga konsumentów do zakupów on-line.

Polski e-rynek w liczbach

wartość transakcji oraz ilość sklepów obsługiwana przez eCard

Płatność kartą płatnicząza towary i usługi umożliwia w Polsce ponad 500 e-sklepów, zczego 390 jest obsługiwanych w tym zakresie przez eCard SA, który posiada 88 proc. udziałów w rynku autoryzacji internetowych (na koniec drugiego kwartału 2004).