Polski e-rynek w liczbach

Europejski rynek reklamy on-line

Prognozy Forrester Research wskazują na rosnące znaczenie internetu w planowaniu budżetów mediowych. Wzrost zainteresowania tym kanałem komunikacji przekłada się na stałe zwiększanie się wydatków na kampanie reklamowe. Największym internetowym rynkiem europejskim w ujęciu przychodowym jest Wielka Brytania z wydatkami na poziomie 562 mln euro w 2003 roku. Wysoki poziom wydatków na reklamę on-line zanotowała także Francja 263 mln euro i Niemcy 416 mln euro (Źródło: IAB Europe, marzec 2004).

Polski rynek internetowy dorównuje potencjałem takim krajom jak Włochy czy Hiszpania. Jednak niski poziom rozwoju cywilizacyjnego, przekładający się na jeden z najniższych w Unii Europejskiej współczynników penetracji internetu, stawia nasz kraj w niekorzystnej sytuacji. Według szacunków eMarketer.com Polska jest piątym co do wielkości rynkiem w Europie, jednak aby dorównaa zarówno odsetkiem osób korzystających z internetu jak i wysokością wydatków na reklamę on-line do np. Włochom trzeba poczekaa co najmniej 5 lat. Międzynarodowa Unia Telekomunikacji (ITU) szacuje, że dopiero w 2010 roku odsetek Polaków-internautów wyniesie 50 proc. Tymczasem wysokorozwinięte kraje europejskie osiągnęły już poziom 60 proc. penetracji internetu w populacji. Proporcja wydatków na reklamę internetową w Polsce w porównaniu z liczbą internautów wydaje się zdecydowanie za niska. Przyczyn należy upatrywaa we wciąż młodym polskim rynku reklamowym oraz relatywnie niskich kosztach reklamy w innych mediach zwłaszcza w telewizji.

Polski e-rynek w liczbach

europejski rynek reklamy on-line na koniec 2003 (w mln euro)

Polski e-rynek w liczbach

największe rynki internetowe w Europie (w mln)

Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu wydatków na reklamę on-line, internet ma szansę w perspektywie 3-4 lat staa się znaczącym medium reklamowym. IAB Polska szacuje, żejuż w2007 roku wydatki na internet będąstanowić prawie 3 proc. wydatków reklamowych na media. Te prognozy przybliżają nas znacznie do rynku włoskiego i hiszpańskiego. Dalsze prognozowanie jest niemal niemożliwe, ze względu na trudny do przewidzenia rozwój rynku dostępu do internetu w Polsce, który czeka w niedalekiej przyszłości proces deregulacji.

Forrester Research przewiduje, że w roku 2006 nastąpi nieznaczne zmiejszenie dynamiki wzrostu nakładów na reklamę on-line, a na znaczeniu zaczną powoli zyskiwaa: reklama mobilną i reklama w systemie interaktywnej telewizji cyfrowej. Szacunki te odnoszą się jednak w znacznym stopniu do krajów wysoko rozwiniętych, tzw. "starej Unii". Na podstawie analiz dotyczacych potencjału polskiego rynku interaktywnego IAB Polska szacuje, że zmniejszenie dynamiki nakładów na internet na naszym rynku jest możliwe dopiero po 2010 roku.

Polski e-rynek w liczbach

udział reklamy on-line w całości wydatków reklamowych w krajach europejskich

Polski e-rynek w liczbach

przewidywany wzrost wydatków na reklamę interaktywną w Europie (w mln euro)

Autorem raportu "Polski rynek internetowy po 2 kwartałach" jest IAB Polska. Opracowanie powstało przy współpracy Onetu, Wirtualnej Polski, Interii, Gazety, Gemiusa, Ad.netu i eCardu.

Więcej informacji:http://www.iab.pl