Polski e-rynek w liczbach

Wraz ze wzrostem liczby odsłon i czasu spędzanego w sieci, obserwujemy obniżenie się średniego czasu trwania wizyty, połączone z nieznacznym wydłużeniem się czasu poświęcanego na pojedynczą odsłonę. Fakt ten także tłumaczy się wzrostem liczby doświadczonych użytkowników, którzy dużo szybciej odnajdują poszukiwane informacje (spadek liczby odsłon w trakcie wizyty i średniego czasu trwania wizyty), dzięki czemu mają czas na większą liczbę wizyt w miesiącu (wzrost z 64 do 90 wizyt).

Jak wynika z analiz, Polacy nie tylko spędzająwięcej czasu w sieci, ale także zwiększyli częstotliwość korzystania z internetu. Ponad 40 proc. internautów korzysta z zasobów sieci codziennie lub prawie codziennie, 26,3 proc. przynajmniej kilka razy w tygodniu (SMG/KRC, Net Track, lipiec 2004).

Polski e-rynek w liczbach

aktywność polskiego internauty

Internet w Polsce w dalszym ciągu pozostaje medium dużych aglomeracji i obszarów o dobrze rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Jednak coraz bardziej uwidacznia się proces dywersyfikacji geograficznej użytkowników sieci. Regionami o największej ilości internautów są Polska centralna i południowo-zachodnia, nieznacznie niższy odsetek Polaków ma dostęp do internetu w województwach pomorskim i zachodniopomorskim oraz na wschodzie Polski.

Polski e-rynek w liczbach

geograficzny rozkład użytkowników internetu w Polsce (w proc.)

Wydatki na reklamę on-line

Analiza wyników dwóch pierwszych kwartałów 2004 wskazuje na przełom dla rynku reklamy internetowej w Polsce. Portale internetowe odnotowały bardzo dobre wyniki finansowe.

Onet.pl wypracował zysk netto na poziomie 2 milionów złotych (przy EBITDA na poziomie 8,5 miliona złotych). W porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku przychody portalu wzrosły o 59 proc.. Główne źródło przychodów, jakim jest sprzedaż usług marketingowych, zwiększyła się o 51 proc., a przychody z tytułu sprzedaży płatnych produktów powiększyły się dwukrotnie. W trzecim kwartale przychody Onetu ze sprzedaży usług marketingowych wzrosły do 70 proc.. Podobne proporcje struktury przychodów są charakterystyczne dla portali zagranicznych np. Yahoo! (68 proc. przychodów ze sprzedaży usług marketingowych i 32 proc. przychodów ze sprzedaży płatnych produktów, osiągnięte na koniec2003 roku).