Polski e-rynek w liczbach

Pomimo, że dynamika przyrostu nowych klientów eCard utrzymuje się od dwóch lat na poziomie 9 proc. kwartalnie, przychody spółki rosną co roku w tempie kilkusetprocentowym. Główną przyczyną wzrostu przychodów jest zwiększająca się atrakcyjności oferty sklepów internetowych. Istotne znaczenie odgrywa także wzrost dostępności kart płatniczych spowodowany rozwojem usług bankowych w Polsce oraz niknącymi obawami klientów o bezpieczeństwo transakcji.

Istotną tendencją obserwowaną także w dwóch ostatnich kwartałach jest zmiana nastawienia wielu podmiotów wykorzystujacych do tej pory własne strony internetowe jedynie w celach informacyjnych (branża turystyczna, telekomunikacyjna, prasa czy usługi medyczne). Strony takie są coraz częściej wyposażane są w moduły transakcyjne.

Polski e-rynek w liczbach

liczba transakcji obsłużonych przez eCard

Za postępująca edukacją rynku idzie zwiększenie obrotów i transakcji realizowanych on-line. Obroty z tytułu zautoryzowanych i rozliczonych przez eCard transakcji internetowych wyniosły w I połowie 2004 roku 93,2 miliona złotych i były ponad czterokrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2003 roku. Liczba rozliczonych transakcji wyniosła 217.500 sztuk i była niemal trzykrotnie wyższa niż w pierwszej połowie 2003 roku.

Polski e-rynek w liczbach

udziały w rynku transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w internecie

Według udostępnionych danych rośnie także średnia wartość transakcji obsługiwanych w internecie. Średnia wartość transakcji zrealizowanej przez eCard w pierwszej połowie 2004 wyniosła 425 zł (dla porównania 250 zł pierwszej połowie 2003 r.). Główną przyczynątego trendu był nagły wzrost transakcji dokonywanych w serwisach linii lotniczych, firmach turystycznych oraz sklepach oferujących usługi i sprzęt GSM. Średnia wysokość transakcji klientów linii lotniczych oscylowała w pierwszej połowie 2004 roku w granicach 830 zł., podczas gdy klientów księgarni, w analogicznym okresie, zaledwie 139 zł.

Polski e-rynek w liczbach

udział poszczególnych branż w wartości rozliczonych transakcji

W pierwszych dwóch kwartałach 2004 roku łączna wartość transakcji obsłużonych w internecie przy pomocy kart płatniczych wyniosła 107,2 mln zł podczas gdy rok wcześniej wartość ta osiągnęła jedynie 28,4 mln zł.

Udział kart płatniczych w sposobach płatności za towary kupowane drogą elektroniczną jest uzależniony przede wszystkim od specyfiki branży sieciowego sprzedawcy i przyjętego przez niego modelu biznesowego. Najwyższy udział transakcji opłaconych kartąnotująlinie lotnicze, gdzie wynosi on 50-60% realizowanych płatności.

Sklepy o dużo bardziej zróżnicowanym profilu klienta i szerszym portfelu produktów mogą jednak liczya jedynie na co czwartego klienta rozliczającego się przy pomocy karty płatniczej.

Przykładem takiego podmiotu jest Merlin.pl, gdzie kartą posługuje się około 25 proc. klientów. Pozostali wybierają przelew bankowy, płatność przy odbiorze, elektronicznąportmonetkę czy Premium SMS.