Skuteczny e-mail marketing - jak nawiązać trwałe relację z nowo pozyskanymi subskrybentami?
Atrybucja w działaniach promocyjnych e-sklepu – jak uwolnić pełny potencjał performance marketingu?
Raport E-commerce Standard 2017