VIII badanie wykorzystania poczty elektronicznej

VIII badanie wykorzystania poczty elektronicznej

Subskrypcja newsletterów pozwala zaoszczędzić czas i otrzymać wybrane, oczekiwane informacje wprost na skrzynkę pocztową, co potwierdza aż 77% ankietowanych. Kolejne znaczące powody zapisania się na newsletter to uzyskiwane benefity (31%), następnie z wynikami równo po 22% plasuje się atrakcyjna strona www i ciekawy tekst zawierający informacje o korzyściach z subskrypcji. A 12% zapisało się ze względu na to, że wymagało tego wzięcie udziału w konkursie.

Do czasu otrzymywania wiadomości Internauci podchodzą dość liberalnie, i tak większości jest obojętne, kiedy dotrze do nich mail. Co piąty badany woli odbierać maile przed 8:00.

Różnego rodzaju konkursy i gry są znakomitym sposobem na promocję marki, ale i szybką rozbudowę bazy adresowej. Jak pokazują wyniki dotychczasowych badań, własna baza mailingowa należy do najbardziej efektywnych, stąd warto konsekwentnie poszerzać krąg odbiorców naszych wiadomości. Udział w konkursach raz na pół roku deklaruje 27% badanych, co miesiąc 24%, natomiast o 6% zmniejszył się odsetek osób unikających tego typu form promocji.

E-MAIL MARKETING W FIRMACH

Ta część badania dedykowana była grupie osób, które decydują o kształcie komunikacji e-mailingowej w firmach. To głównie pracownicy marketingu, działów PR, kadra zarządzająca oraz właściciele. Dane zawarte w tej części raportu przedstawiają zatem obraz e-mail marketingu w polskich firmach, to stanowisko osób, które najlepiej orientują się w działalności marketingowej firm. W tym roku aż 50% uczestników badania zadeklarowała, że ich firmy wysyłają newslettery swoim klientom. Odnotowujemy więc zdecydowany wzrost o 11%, o 7% spadła jednocześnie liczba firm, które tego nie robią.

VIII badanie wykorzystania poczty elektronicznej

Z jakiego narzędzia korzysta Twoja firma do wysyłki e-mailingów?

Z profesjonalnego systemu do wysyłki poczty elektronicznej korzysta ponad połowa badanych (56%). Wzrosła liczba osób realizujących wysyłki za pomocą wdrożonego w firmie modułu lub CRM (do 21%) i za pomocą programu Outlook (11%). Znacząco spadł wskaźnik ankietowanych wykorzystujących programy pocztowe. Wśród uczestników deklarujących stosowanie profesjonalnego systemu dominuje korzystanie z usług zewnętrznego dostawcy usług e-mail marketingowych. W ostatnim roku segment ten odnotował wzrost aż o 26%.

Czy stosujesz targetowanie behawioralne w kampaniach e-mail marketingowych?

Coraz więcej odbiorców newsletterów oczekuje informacji dostosowanych do ich potrzeb. Z roku na rok waga targetowania behawioralnego wolno, aczkolwiek systematycznie wzrasta. Kierowanie wiadomości o określonej treści do wybranej grupy osób, na podstawie analizy odnotowanych wcześniej zachowań wpływa na zwiększenie efektywności działań marketingowych. Z zebranych danych wynika, że 89% osób stosujących targetowanie behawioralne jest świadoma korzyści wynikających z jego stosowania. Choć tylko 39% badanych stosuje targetowanie behawioralnne w kampaniach e-mail marketinogych.

Czy przed wysyłką testujesz kreację na różnych skrzynkach pocztowych?

Przed realizacją wysyłek mailingowych warto przetestować kreację na różnych klientach pocztowych. Lista dostawców klientów poczty jest coraz dłuższa, stąd coraz trudniej o zapewnienie jednolitej formy mailingu. Naprzeciw wychodzą nam rozwiązania oferowane przez profesjonalnych dostawców usług mailingowych, którzy dają możliwość przetestowania kreacji przed wysyłką. Testowanie newsletterach na różnych skrzynkach pocztowych, w tym sposobu wyświetlania na najbardziej popularnych urządzeniach mobilnych stosuje 70% firm.

Z roku na rok wzrasta ilość zwolenników e-faktur. Obecnie już 42% firm stosuje to rozwiązanie, które jest nie tylko korzystne ze względu na ograniczenie ilości produkowanych dokumentów, a przez to bardziej ekologiczne, ale także pozwala na zmniejszenie kosztów administracyjnych. Z pomocą e-faktur znacząco można przyspieszyć obieg dokumentacji rozliczeniowej, a przez to wpłynąć na zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dla przypomnienia dodamy, że z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, które umożliwia wysłanie faktury VAT np. e-mailem po spełnieniu określonych warunków.

Czy dzięki e-mail marketingowi firma może osiągnąć wymierne korzyści?

Ankietowani marketerzy są świadomi korzyści wynikających ze stosowania e-mail marketingu. W tym roku potwierdziło to 91% badanych. Tak duża świadomość może wynikać z przekonania, że jest to bardzo kreatywne narzędzie budowania relacji z odbiorcami, a przy tym - dzięki zastosowaniu zaawansowanych funkcji i dostępnych w profesjonalnych systemach statystyk - niezwykle mierzalne i efektywne kosztowo.

Pełna wersja raportu z VIII badanie wykorzystania poczty elektronicznej.

Sylwia Vogel jest PR menedżerem w firmie Sare, która specjalizuje się w narzędziach do e-mail marketingu i po raz ósmy przeprowadziła powyższe badanie.