VIII badanie wykorzystania poczty elektronicznej

Grupą docelową tegorocznej ankiety byli wszyscy użytkownicy poczty elektronicznej. Wydzielono też specjalną sekcję pytań dla osób pracujących na różnych stanowiskach w działach marketingu, PR, właścicieli firm i menedżerów wyższego szczebla.

VIII badanie wykorzystania poczty elektronicznej

Badanie - którego patronem medialnym był Internet Standard - miało na celu poznanie opinii użytkowników poczty elektronicznej na temat preferencji w jej stosowaniu, a także sposobów jej wykorzystania w życiu codziennym i pracy zawodowej. Zebrane w ten sposób dane umożliwiają poznanie różnic w podejściu do kanału komunikacyjnego jakim jest e-mail marketing wśród nadawców i odbiorców wysyłek mailingowych. Ich interpretacja dla własnych potrzeb - w zależności od branży w jakiej działa dana firma - pozwoli przyczynić się do zwiększenia efektywności i jakości projektowanych przekazów.

W celu zachowania ciągłości danych porównawczych, będących podstawą do dalszych działań analitycznych, zachowano dotychczasowy zakres zagadnień. Pozwala to śledzić sposoby wykorzystania e-maila na przestrzeni kilku lat i wykazać panujące trendy. Badanie zostało przeprowadzona za pomocą ankiety systemu SARE udostępnionej w Internecie od 29 sierpnia do 18 września 2011 r. Grupę docelową stanowiły osoby aktywne zawodowo, pracownicy działu marketingu, IT, PR, właściciele firm i kadra zarządzająca. W badaniu wzięło udział 1200 respondentów.

Patronat branżowy nad VIII badaniem wykorzystania poczty elektronicznej objęło Interactive Advertising Bureau Polska oraz Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. Patronami medialnymi wydarzenia byli: Internet Standard, Dziennik Gazeta Prawna, Mediarun.pl, Nowoczesna Firma, BRIEF oraz Radio PiN. Badanie wykorzystania poczty elektronicznej realizowane przez SARE to jedyny taki cykliczny projekt w Polsce.

PROFIL UCZESTNIKÓW BADANIA

W 2011 roku udział kobiet i mężczyzn w badaniu wyniósł równo po 50%. Wśród uczestników badania większość stanowią osoby w wieku 30-39 lat (35%), zaraz po nich uplasowali się respondenci w wieku 20-29 lat (34%). Kolejna grupa mieści się w przedziale wiekowym 40-59 (22%), natomiast tylko 7% ogółu odpowiadających ma więcej niż 60 lat. Przedstawiona w tym roku struktura wiekowa respondentów jest bardzo zbliżona do wyników z lat ubiegłych.

VIII badanie wykorzystania poczty elektronicznej

W tegorocznym badaniu udział osób aktywnych zawodowo wyniósł 83%. Ich doświadczenie i opinia są najbardziej istotne ze względu na ocenę wartości poczty elektronicznej jako narzędzia komunikacji w polskich firmach. Pracownicy działu marketingu to ponownie najbardziej liczna grupa respondentów (20%) podobnie jak przedstawiciele innych zawodów (19%). Wysoki wynik - bo aż 18% odpowiadających - stanowi kadra zarządzająca, dyrektorzy bądź właściciele firm. Udział przedstawicieli administracji i działów sprzedaży wyniósł w badaniu równo po 11%. Na działy IT przypadło 6% respondentów, a działy PR - 3%.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Analogicznie do ubiegłorocznego badania większość (61%) ankietowanych posiada 3 i więcej kont pocztowych. Marketerzy zdecydowanie prowadzą w ilości kont, którymi dysponują i powyższą wartość wskazało aż 73% przedstawicieli tej grupy zawodowej. Dwa konta posiada 26% respondentów. Wzrosła natomiast z 9% do 11% liczba osób dysponujących jednym kontem.