VIII badanie wykorzystania poczty elektronicznej

VIII badanie wykorzystania poczty elektronicznej

Nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego liczba osób otrzymujących 1-3 maile dziennie (5%). W przedziale 4-10 otrzymywanych wiadomości wynik jest o jeden punkt procentowy niższy niż w 2010 roku i wynosi 20%. Niewielki spadek odnotowano w zakresach 11-20 (25%) oraz 21-40 wiadomości (23%). Powyżej 40 maili dziennie otrzymuje 27% badanych.

O 5% zmniejszył się odsetek osób odbierających wiadomości poprzez programy do odbioru poczty (np. Microsoft Outlook). Choć wciąż jest to gros badanych (65%). O tyle samo wzrosła liczba osób korzystających z maila poprzez stronę www (64%). Zdecydowanie wzmocnił się trend korzystania z poczty przez telefon komórkowy i grupa osób stosujących tę metodę wzrosła aż o 7% w ciągu ostatniego roku (do 27%). Odbiór poczty poprzez iPad został wskazany w odpowiedziach spontanicznych jako najczęściej wybierany sposób przez użytkowników. W tym pytaniu można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Zapytaliśmy, z jakich programów pocztowych korzystają respondenci biorący udział w badaniu. Pierwsze trzy miejsca należą do dostawcy oprogramowania Microsoft. Najbardziej popularne programy tego dostawcy to Outlook 2007 (21%) oraz Outlook Express (18%), a łącznie z programu pocztowego Microsoft korzysta 45% badanych. Dynamicznie zwiększa się liczba osób korzystających z bezpłatnego programu Mozilla Thunderbird, która wzrosła w ciągu ostatniego roku o 5% do 19%. IBM Lotus Notes ma 3 proc. udział.

VIII badanie wykorzystania poczty elektronicznej

W tym roku ponownie zapytaliśmy o sposób ustawienia okienka do odczytu wiadomości. Dzięki temu możemy wychwycić panujące tendencje w podejściu do prezentacji otrzymywanej treści. Jest to niezwykle istotne ze względu na sposób podglądu newslettera i stanowi ważną wskazówkę dla projektantów kreacji. Widoczne jest umocnienie się trendu w zastosowaniu horyzontalnego ustawienia okienka podglądu. W tym roku zyskał on 4%.

Już od kilku lat widoczna jest tendencja zmniejszania się ilości spamu w naszych skrzynkach, i tak minimalnie wzrósł odsetek uczestników, którzy spamu w ogóle nie dostają. Tych szczęśliwców wśród badanych było 9%! O 5% spadła liczba osób, które otrzymują od 1-3 niechcianych wiadomości (do 39%), a o 3% ilość wiadomości z przedziału od 4-10 (35%). 11 i więcej niechcianych maili otrzymuje 18% badanych.

E-MAIL MARKETING W OCENIE ODBIORCÓW

E-mail marketing zdobył bardzo stabilną pozycję wśród nowoczesnych form komunikacji. Jego dominująca rola w realizowaniu działań z zakresu e-marketingu wydaje się być bardzo pewna. Podobnie jak w latach ubiegłych prawie 9 na 10 Internautów subskrybuje różnego rodzaju newslettery. W większości respondenci przyznają się do otrzymywania od 3-5 e-biuletynów tygodniowo (34%), 27% 6-10, a 31% odbiera więcej niż 10 newsletterów. Zatem ilość otrzymywanych wiadomości utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 2010 roku.