Internet Standard prezentuje raport "adStandard 2011"

Jaka jest wielkość i struktura polskiego rynku reklamy internetowej? Jaki jest stosunek polskich użytkowników sieci do reklamy w tym medium? Kto w ubiegłym roku najintensywniej promował się w polskim internecie? Na te i inne pytania odpowiadamy w nowym raporcie serwisu Internet Standard pt. "adStandard 2011". Partnerem wydania jest system obsługi płatności Przelewy24.pl.

Internet Standard prezentuje raport "adStandard 2011"

adStandard 2011 to druga edycja raportu serwisu Internet Standard poświęconego reklamie internetowej. Nasza publikacja to cenne źródło informacji dla:

  • osób decydujących o budżetach reklamowych w domach mediowych, agencjach interaktywnych, sieciach reklamowych, jak i w firmach klientów końcowych,
  • przedstawicieli funduszy venture capital, aniołów biznesu i innych inwestujących w projekty reklamowe,
  • kadry decydującej o zakupach technologii wspierającej e-marketing,
  • wydawców i właścicieli serwisów internetowych,
  • firm badających rynek reklamowy oraz internetowy,
  • twórców nowych rozwiązań reklamowych, kreacji i produktów,
  • osób szukających wiedzy o rynku reklamy internetowej i mobilnej.

Internet Standard prezentuje raport "adStandard 2011"
Raport adStandard 2011 składa się z dziewięciu części. W pierwszym rozdziale prezentujemy najnowsze dostępne dane dotyczące wartości rynku reklamy online w Polsce i na świecie. Sprawdzamy, jaka część łącznych wydatków marketingowych trafia do internetu, a także, jaką część obrotów branży interaktywnej generują poszczególne formy reklamy i branże.

Po raz pierwszy wyniki badania AdEx za cały 2010 rok zostały zaprezentowane podczas organizowanej przez Internet Standard konferencji adStandard 2011 - Link Or Like. W porównaniu z ubiegłym rokiem, wydatki na reklamę online w Polsce zwiększyły się o jedną szóstą (17% dla tych samych uczestników, którzy brali udział w badaniu za 2009 r.) i osiągnęły wartość 1 mld 578 mln zł.

Internet Standard prezentuje raport "adStandard 2011"

Druga część raportu to subiektywny przegląd nowych trendów w sieciowym marketingu, przygotowany przez Natalię Hatalską, autorkę branżowego bloga Hatalska.com. Przyglądamy się m.in. takim zjawiskom jak defriending czy life-streaming, a także technologiom oferującym nowe możliwości pozyskiwania klientów (np. geolokalizacja czy technologie zbliżeniowe).

Trzeci rozdział zawiera obszerną analizę wyników badania stosunku polskich internautów do reklamy online. Wspólnie z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych zadaliśmy użytkownikom sieci 30 szczegółowych pytań dotyczących tej formy marketingu.

Jakie reklamy lubią oglądać polscy internauci? Co drugiemu badanemu podoba się reklama zawierająca elementy humorystyczne, co jednak w mniejszym stopniu doceniane jest

przez osoby powyżej 45. roku życia. Dla 43% ankietowanych w reklamie internetowej liczy się przede wszystkim pomysł. Bardziej doceniają to kobiety niż mężczyźni.

Internet Standard prezentuje raport "adStandard 2011"

W czwartej części naszej publikacji przyglądamy się aktywności największych reklamodawców w polskim internecie. Na podstawie danych z systemu monitoringu reklamy AdReport sprawdziliśmy, kto, kiedy i co reklamował w sieci na przestrzeni dwunastu miesięcy ubiegłego roku. Przygotowaliśmy również zestawienia najpopularniejszych witryn wśród reklamodawców z poszczególnych branż.

Najpopularniejszymi branżami reklamującymi się w polskiej sieci w 2010 r. były "Finanse"

oraz "Telekomunikacja". Średni miesięczny udział przedstawicieli branży finansowej w całkowitej liczbie odsłon reklamowych wynosi 20%, a w przypadku branży telekomunikacyjnej jest to 19%.

Internet Standard prezentuje raport "adStandard 2011"

Piąty rozdział raportu poświęciliśmy w całości różnym formatom reklamy internetowej. Korzystając z danych przygotowanych przez dostawców usług adserwerowych oraz producentów systemów do prowadzenia kampanii mailingowych, sprawdziliśmy, które formy reklamy internetowej są obecnie najczęściej wykorzystywane w polskiej i zagranicznej sieci, a także, jaka jest ich skuteczność mierzona popularnymi wskaźnikami.

Jaką efektywność osiągają poszczególne formaty reklamy banerowej w Polsce? Okazuje się, że trzy formy kreacji o najwyższej wartości średniego CTR-a to zarazem trzy różne

warianty Billboarda. Mierzona w ten sposób skuteczność jest wprost proporcjonalna

do rozmiarów kreacji - największy stosunek liczby kliknięć do liczby odsłon osiąga Tripple

Billboard, następnie Double Billboard i na końcu Billboard.

Internet Standard prezentuje raport "adStandard 2011"

Szóstą część raportu przygotowali analitycy ze studia badawczego EDISONDA. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania eyetrackingowego podpowiadają, w jaki sposób przygotować treść mailingu reklamowego, aby zainteresować i skłonić do działania jak największe grono odbiorców.

Rozdział siódmy zawiera omówienie wyników badania polskich agencji interaktywnych przeprowadzonego przez redakcję Internet Standard pod koniec ubiegłego roku. Zadaliśmy agencjom kilkanaście pytań dotyczących prowadzonych przez nie działań marketingowych w mediach społecznościowych.

Jakie trudności w realizowaniu działań promocyjnych w social mediach napotykają najczęściej polskie agencje interaktywne? Dla przedstawicieli badanych firm największą

przeszkodą w skutecznym działaniu są zbyt małe budżety kampanii. Drugi najistotniejszy problem stanowi pomiar efektów kampanii. Odpowiedzi na jedno z pytań w ankiecie dowiodły, że agencje korzystają z różnych źródeł informacji o rezultatach swoich działań. Najwyraźniej jednak takie metody pomiaru nie do końca się sprawdzają.

Internet Standard prezentuje raport "adStandard 2011"

W ósmej części raportu prezentujemy podsumowanie 2010 roku przygotowane na podstawie wyników Megapanelu. Sprawdziliśmy, jak zmieniła się oglądalność najpopularniejszych w polskim internecie witryn i grup witryn, a także jak radziły sobie w tym okresie największe polskie sieci reklamy graficznej oraz sieci kontekstowe.

Ostatni rozdział zawiera szczegółową analizę wyników drugiej fali badania cenników największych polskich biur reklamy internetowej. Pod uwagę wzięliśmy ceny dziewięciu popularnych formatów reklamy graficznej w serwisach z kilkunastu różnych grup tematycznych oraz w pakietach zasięgowych.

W prezentowanych w raporcie tabelach dla każdego formatu reklamowego podajemy cztery stawki: minimalną, maksymalną, średnią i średnią ważoną. Dwie pierwsze to najniższa i najwyższa cena pochodzące bezpośrednio z ankiet, które wypełnili uczestnicy badania (wydawcy i sieci reklamowe). Trzecia stawka to prosta średnia arytmetyczna ze wszystkich ofert w danej kategorii tematycznej, natomiast czwarta to średnia ważona, w której wagami są łączne liczby odsłon serwisów danej sieci reklamowej bądź wydawcy w analizowanej kategorii tematycznej.

Internet Standard prezentuje raport "adStandard 2011"

Co można powiedzieć o cenach emisji reklam w pakietach zasięgowych? Podobnie jak w przypadku pakietów tematycznych, stawki są dość zróżnicowane. Ceny maksymalne dla poszczególnych formatów są od 7 do 20 razy wyższe od cen minimalnych.

Tak jak przed rokiem, obserwujmy prostą zależność. Im większą powierzchnią reklamową dysponuje dana sieć bądź wydawca, tym niższe stawki CPM jest w stanie zaoferować. Potwierdzają to różnice między ceną średnią, a ceną średnią ważoną liczbą odsłon - ta druga w przypadku niektórych formatów, jak Skyscraper, może być niższa nawet o 56%.

Zapraszamy do pobierania raportu adStandard 2011!

Aktualizacja: 22 marca 2011 12:53

Zaktualizowaliśmy plik PDF z raportem, poprawiliśmy drobne błędy merytoryczne i literówki.