Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

IAB prezentuje dane za 2004 rok

Na konferencji IMPACTOR, która odbyła się w dniach 9-11 lutego internetowi poświęcono Dzień Specjalny. Dominik Kaznowski, Wiceprezes IAB Polska podsumował miniony rok dla branży internetowej. I zaprezentował bardzo interesujące wykresy...

IAB prezentuje dane za 2004 rok
W 2004 roku wartość rynku reklamy internetowej wzrosła o 65%, a liczba reklamodawców o 45%. Wydatki gotówkowe na reklamę bez barterów osiągnęły sumę 87 mln zł. Wartość rynku z uwzględnieniem rabatów i barterów to około 150 mln zł. Według szacunków IAB udział internetu w całości wydatków reklamowych netto wyniósł 1,93%.

Poniższy wykres przygotowany przez IAB Polska obrazuje udziały w rynku reklamy internetowej polskich podmiotów. Widać, że dominującą rolą ma wciąż Onet.pl, druga w kolejności jest sieć reklamowa Ad.net, trzecia Wirtualna Polska.

IAB prezentuje dane za 2004 rok

Udział poszczególnych podmiotów w rynku reklamy internetowej w 2004 roku

Najpopularniejszą formą reklamową pozostają bannery i billboardy, choć ich rola maleje. Nieźle mają się kampanie e-mailingowe, których udział w rynku wyniósł w ubiegłym roku 11%. Popularność form toplayer oraz sponsoringu nie uległa zmianie i wynosi tak jak w 2003 roku odpowiednio 14% i 10%. Rośnie natomiast znaczenie pozycjonowania i reklam związanych z wyszukiwaniem. W 2004 roku ich udział w rynku reklam wyniósł 7%. Coraz bardziej popularny staje się też brandmark.

IAB prezentuje dane za 2004 rok

Najpopularniejsze formy reklamowe

Wśród największych reklamodawców nastąpiły zmiany. Zmalało znaczenie firm telekomunikacyjnych. Teraz jest ono na poziomie 20%. Nieznacznie tez mniejszy jest udział reklam z sektora finansów - z 28% w 2003 roku zmalał do 27%. Zgodnie z przewidywaniami wzrosło znaczenie sektora FMCG - z poziomu 5% udziału w rynku do 15%.

IAB prezentuje dane za 2004 rok

Reklamodawcy wg branży w 2004 roku

Dominik Kaznowski przewiduje dalszy wzrost rynku reklamy internetowej. Powodem jest rosnąca penetracja internetu w Polsce, która na koniec 2004 roku wynosiła 26,2%. Polska jest na 3 miejscu w Unii Europejskiej pod względem dynamiki przyrostu nowych internautów. Średnia dla krajów europejskich wynosi 31,6, a dla krajów Unii Europejskiej 45,1%.

IAB prezentuje dane za 2004 rok

Źródłem ostatniego wykresu są prezentacje pochodzące z poprzednich edycji Impactorów

Aktualizacja: 14 lutego 2005 16:43

Pod tekstem dodaliśmy wykres obrazujący dynamikę zmian udziałów na rynku reklamy internetowej na przestrzeni 4 ostatnich lat.