Bitstream access czyli TP SA vs. operatorzy

O przyczynach opóźnień rozmawiamy z Joanna Ciesielską z Netii

Skąd te opóźnienia?

Joanna Ciesielska, Netia: Głównie, w 90%, wynikają one z niedotrzymywania przez Telekomunikację Polska warunków umowy. Według niej mamy siedem dni na otrzymanie warunków technicznych, bez czego nie możemy w żaden sposób przełączyć abonenta. Druga rzecz, która z tego wynika to fakt, że opóźnienia się kumulują. Do 28 lutego wysłaliśmy do TP ponad 26 tysięcy wniosków, dziennie wysyłamy ich tysiąc, dwa tysiące - z czego warunków technicznych otrzymywaliśmy na przykład 300 czy 400. Raz, w ostatni weekend, zdarzyło się, że otrzymaliśmy 1500 odpowiedzi. Stąd ta "zawierucha", która poskutkowała umową z 1 marca. Byliśmy już zdesperowani, mieliśmy napisaną skargę do UKE, przecież wszyscy klienci skarżą się na nas podczas gdy sytuacja wygląda tak, że mamy umowę z TP i oni się spóźniają. Nie otrzymujemy od nich odpowiedzi w ciągu 7 dni - średnia jest to około 20 dni. Tak jak powiedziałam, mieliśmy przygotowaną skargę do UOKiK-u, do UKE. Przełom lutego i marca to były dni ostatniej szansy - teraz TP przyrzekła nam, że do 15 marca tych wszystkich klientów, u których występują opóźnienia wreszcie nam odda.

A co zrobicie Państwo w sytuacji, kiedy po 15 marca wciąż będą leżały w TP zaległe wnioski? Złożycie Państwo skargę do UKE?

Powiem panu szczerze, że nie wiem. Na razie nie zastanawiajmy się nad tym. Nie wiem, co nasz zarząd będzie wtedy robił, myślę jednak, że to będzie jedyne wyjście. To jest jednak pesymistyczna wersja wydarzeń. Proszę też zrozumieć, że TP stara się teraz obdzwaniać klientów. Wiadomo przecież, że zrobią wszystko aby ich odzyskać.

Proszę więc powiedzieć, ile łączy udało się uruchomić do tej pory?

Dane mam z 1 marca. Do tego dnia na około 30000 wniosków udało się przełączyć 3200 klientów.

Dla ilu procent klientów przekroczony został czas realizacji?

Prawie dla 100%. Nie pamiętam dokładnie tych danych ale chodzi tu o prawie wszystkich klientów. Rzadko udaje się, aby to przełączenie nastąpiło w oczekiwanym czasie. Miejmy jednak nadzieję, że ostatnie porozumienie poskutkuje lepszą współpracą. Wiem, że już 1 marca po południu otrzymaliśmy kilka tysięcy odpowiedzi z TP. Może to będzie ta współpraca, o którą nam chodzi.

Usługi oparte o bitstream access uruchamiacie państwo na razie tylko dla klientów indywidualnych?

Tak, są to przede wszystkim usługi dla klientów indywidualnych, chociaż oczywiście mogą z niej też korzystać małe firmy. To przecież usługi oparte na ADSL, dla klientów korporacyjnych mamy inną ofertę. W obecnej ofercie dla klientów korzystających dotychczas z łącz TP mamy opcje zbliżone do neostrady, w ofercie mamy więc tez 6 Mbps - myślę, że małej firmie to wystarczy. Duże firmy korzystają z usług dla klientów korporacyjnych, np. nasz TopNet.

Jak na sytuację reagują operatorzy, którzy już podpisali umowy z TP ale jeszcze nie zaczęli zbierać zamówień? Nijak. Karol Wieczorek, rzecznik prasowy Tele2 całą spawę kwituje krótko: "Na razie mogę tylko powiedzieć, że intensywnie się przygotowujemy do wprowadzenia tej oferty. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamierzamy wystartować w okolicach połowy roku. Chcemy się dobrze przygotować, chociażby po to aby uniknąć problemów, jakie mają inni operatorzy, a przede wszystkim ich klienci." Przedstawiciele kolejnych firm również nie chcą jeszcze ujawniać tego czy spodziewają się problemów. Marzena Bartnikiewicz

Dyrektor Marketingu spółki eTel Polska (która również zamierza pozyskać około 5000 klientów w roku 2007) twierdzi, że póki co "operator dominujący wykorzystuje maksymalne czasy przewidziane umową, niemniej jednak wykonuje zapisy z niej wynikające." Na pytanie, jak zareaguje spółka na ewentualne opóźnienia, M.Bartnikiewicz odpowiada: "Jeżeli TP S.A. nie będzie prawidłowo wykonywać umowy i realizować zobowiązań z niej wynikających, są przewidziane kary umowne które będziemy egzekwować."

Na pytania odpowiada Dorota Więcko-Snarska, reprezentująca firmę GTS Energis

PCWK Online:. Ile łączy uruchomiliście państwo do tej pory

Dorota Więcko-Snarska: Do tej pory zostało uruchomionych około 400 łączy.

Ile wniosków Państwo przekazaliście do TP?

Do TP przekazaliśmy około 3000 wniosków.

Z czego wynikają opóźnienia w realizacji umowy z TP

To pytanie do TP, Problemy z realizacją wynikają z niewywiązywania się TP z podpisanej z GTS Energis Umowy. TP deklaruje do 15 marca ustabilizować sytuację i zrealizować zaległe wnioski.

Dla ilu wniosków minął już czas realizacji?

Ponad 20% wniosków jest ciągle przeterminowanych, w tym najstarsze są z 2 lutego 2007!

W jaki sposób zamierzacie Państwo rozwiązać z TP tę kwestię?

Oczekujemy od TP wywiązywania się z umowy. Oczywiście reklamujemy i zgłaszamy te problemy do TP.