Interia z dodatnim wynikiem

Interia.pl po raz pierwszy w przyniosła dodatni kwartalny wynik finansowy na poziomie EBITDA. W IV kwartale 2002 r. wskaźnik ten wyniósł 341 tysięcy złotych.

W porównaniu z ostatnim kwartałem 2001 r. wynik osiągnięty przez spółkę na poziomie EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja), poprawił się o 2,88 mln zł. EBITDA obliczona w skali całego roku 2002 wykazuje stratę w wysokości niemal 3,9 mln zł, ale wynik taki oznacza zdecydowaną poprawę w stosunku do roku poprzedniego, kiedy strata ta wyniosła 10,3 mln zł. Zmniejszyła się także strata operacyjna spółki z 13,8 mln w roku 2001 do 10 mln za rok 2002.

Na taki wynik wpływ miały rekordowe w IV kwartale przychody ze sprzedaży, wynoszące ponad 7 mln zł, w porównaniu do IV kwartału roku 2001, kiedy przychody te wyniosły 5,7 mln zł. Przychody spółki ze sprzedaży wyniosły w skali całego roku ponad 17 mln zł i były o ponad 5% wyższe niż rok wcześniej (16,2 mln zł).

Zobacz również:

Osiągnięty wynik był, zdaniem zarządu spółki, możliwy dzięki restrukturyzacji kosztów działania portalu oraz uzyskaniu wielu nowych źródeł przychodów. Sprawdzić się miała strategia zwiększania udziału przychodów pozareklamowych w ogólnych przychodach portalu, w tym rozwoju usług płatnych adresowanych do odbiorców indywidualnych jak i do firm.