Co to znaczy dostępność

Cztery na pięć brytyjskich witryn internetowych nie spełnia nawet podstawowych standardów dostępności strony dla osób niepełnosprawnych – stwierdza raport prowadzącej testy firmy SciVisum.

SciVisum przebadała 105 firm, organizacji i instytucji brytyjskich, które są obecne w Sieci oraz witryn 111 innych, które deklarowały zgodność z branżowymi wymogami w tym względzie. Brytyjskie witryny są obowiązane podejmować działania na rzecz uczynienia swoich usług dostępnymi osobom niepełnosprawnym – włączając w to właśnie serwisy internetowe, na mocy prawa jeszcze z 1995 roku.

Argumenty prawne, moralne i komercyjne

Najgorzej w pierwszej części badania wypadały witryny turystyczne i finansowe – wszyscy przedstawiciele tych branż nie osiągnęli nawet najniższego poziomu zapewnienia dostępności. Także 90% detalistów i usługodawców nie osiągnęło minimum standardów. Dyrektor SciVisum skomentował wyniki następująco: “To zatrważające… Zapewnienie dostępności jest nie tylko wymogiem prawnym i potrzebą społeczną. W Wielkiej Brytanii jest ok. 1,7 mln osób niewidzących i niedowidzących. Ponadto społeczeństwo brytyjskie się starzeje. Tymczasem ok. 20% osób starszych, często ze słabszym wzrokiem, kupuje on-line. Za zapewnieniem witrynom dostępności przemawiają więc nie tylko argumenty prawne, moralne ale i komercyjne”.

Zobacz również:

79% badanych witryn nie wypełnia podstawowych punktów kontrolnych standardów dostępności. Najlepiej wypadły strony samorządowe, gdzie standardów nie wypełnia 40% witryn, zbliżony rezultat miała grupa witryn administracji centralnej, banków i organizacji społecznych. 68% stron nie posiadało ekwiwalentu tekstowego zawartości obrazkowej. W drugiej kolejności – 63% witryn - brak obsługi Java Script po stronie klienta, który uniemożliwiał mu dostęp do istotnych informacji albo funkcjonalności. 9% witryn w ogóle wymagało obsługi Java Script do korzystania ze strony. Inne błędy to brak ekwiwalentu tekstowego dla elementów graficznych opisujących jakąś funkcję; wykorzystywanie na stronie ramek bez ich tytułowania.

Deklaracje bez pokrycia

Ponadto SciVisum przetestował 111 witryn, które deklarowały wypełnianie założeń zawartych w dokumentach dotyczących dostępności (posiadały logo WCAG1.0 - Web Accessibility Initiative’s Web Content Accessibility Guidelines). 40% z nich nie spełniało wymogów w ściśle określonych przez standard punktach. Najgorzej wypadły witryny administracji centralnej (53%), po nich samorządowe i organizacji reprezentujących sektor prywatny (50%). Najlepiej natomiast wypadały witryny organizacji pozarządowych (24% z nieprawdziwą deklaracją). Na szczęście wiele z tych stron posiada mniej istotne odstępstwa od standardu, niekiedy bardziej wynikające z modyfikacji strony przez niewyszkolony personel. Około 27% ma jednak poważne uchybienia w wielu punktach kontrolnych.

Zdaniem SciVisum – badane witryny generalnie zbytnio polegały na automatach do testowania stron – lepsze zdaniem firmy jest połączenie automatycznego testowania z ręcznym testem przeprowadzonym przez żywych, doświadczonych użytkowników.

Na podstawie przeprowadzonego testu SciVisum rekomenduje:

* szkolenie pracowników wprowadzających treści w zakresie podstawowych wymogów dostępności

spisanie polityki w zakresie dostępności i udostępnienie jej na witrynie

dokonywanie testów dostępności po dokonaniu na stronie zmian

wdrożenie programu testowania

wykorzystanie niezależnych testerów.