Co to znaczy dostępność

Cztery na pięć brytyjskich witryn internetowych nie spełnia nawet podstawowych standardów dostępności strony dla osób niepełnosprawnych – stwierdza raport prowadzącej testy firmy SciVisum.

Wydarzenia
27 lutego 2017

Dowiedz się, jak planować skuteczne kampanie mediowe w internecie wykorzystując najświeższą wiedzę i nowoczesne narzędzia. Poznaj...

Zarejestruj się
28 lutego 2017

Chcesz wiedzieć, za pomocą jakich narzędzi możesz obiektywnie ocenić mocne i słabe strony Twojego serwisu pod względem SEO. Chcesz samodzielnie...

Zarejestruj się
14 marca 2017

Media społecznościowe dynamicznie się rozwijają. Szczególnie najpopularniejsze portale jak Facebook, Instagram, Snapchat. Reguły, które...

Zarejestruj się
SciVisum przebadała 105 firm, organizacji i instytucji brytyjskich, które są obecne w Sieci oraz witryn 111 innych, które deklarowały zgodność z branżowymi wymogami w tym względzie. Brytyjskie witryny są obowiązane podejmować działania na rzecz uczynienia swoich usług dostępnymi osobom niepełnosprawnym – włączając w to właśnie serwisy internetowe, na mocy prawa jeszcze z 1995 roku.

Argumenty prawne, moralne i komercyjne

Najgorzej w pierwszej części badania wypadały witryny turystyczne i finansowe – wszyscy przedstawiciele tych branż nie osiągnęli nawet najniższego poziomu zapewnienia dostępności. Także 90% detalistów i usługodawców nie osiągnęło minimum standardów. Dyrektor SciVisum skomentował wyniki następująco: “To zatrważające… Zapewnienie dostępności jest nie tylko wymogiem prawnym i potrzebą społeczną. W Wielkiej Brytanii jest ok. 1,7 mln osób niewidzących i niedowidzących. Ponadto społeczeństwo brytyjskie się starzeje. Tymczasem ok. 20% osób starszych, często ze słabszym wzrokiem, kupuje on-line. Za zapewnieniem witrynom dostępności przemawiają więc nie tylko argumenty prawne, moralne ale i komercyjne”.

79% badanych witryn nie wypełnia podstawowych punktów kontrolnych standardów dostępności. Najlepiej wypadły strony samorządowe, gdzie standardów nie wypełnia 40% witryn, zbliżony rezultat miała grupa witryn administracji centralnej, banków i organizacji społecznych. 68% stron nie posiadało ekwiwalentu tekstowego zawartości obrazkowej. W drugiej kolejności – 63% witryn - brak obsługi Java Script po stronie klienta, który uniemożliwiał mu dostęp do istotnych informacji albo funkcjonalności. 9% witryn w ogóle wymagało obsługi Java Script do korzystania ze strony. Inne błędy to brak ekwiwalentu tekstowego dla elementów graficznych opisujących jakąś funkcję; wykorzystywanie na stronie ramek bez ich tytułowania.

Deklaracje bez pokrycia

Ponadto SciVisum przetestował 111 witryn, które deklarowały wypełnianie założeń zawartych w dokumentach dotyczących dostępności (posiadały logo WCAG1.0 - Web Accessibility Initiative’s Web Content Accessibility Guidelines). 40% z nich nie spełniało wymogów w ściśle określonych przez standard punktach. Najgorzej wypadły witryny administracji centralnej (53%), po nich samorządowe i organizacji reprezentujących sektor prywatny (50%). Najlepiej natomiast wypadały witryny organizacji pozarządowych (24% z nieprawdziwą deklaracją). Na szczęście wiele z tych stron posiada mniej istotne odstępstwa od standardu, niekiedy bardziej wynikające z modyfikacji strony przez niewyszkolony personel. Około 27% ma jednak poważne uchybienia w wielu punktach kontrolnych.

Zdaniem SciVisum – badane witryny generalnie zbytnio polegały na automatach do testowania stron – lepsze zdaniem firmy jest połączenie automatycznego testowania z ręcznym testem przeprowadzonym przez żywych, doświadczonych użytkowników.

Na podstawie przeprowadzonego testu SciVisum rekomenduje:

* szkolenie pracowników wprowadzających treści w zakresie podstawowych wymogów dostępności

spisanie polityki w zakresie dostępności i udostępnienie jej na witrynie

dokonywanie testów dostępności po dokonaniu na stronie zmian

wdrożenie programu testowania

wykorzystanie niezależnych testerów.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.