Za co chcemy płacić w Internecie

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku 'przenośnych treści' dla wszelkiego typu cyfrowych asystentów (PDA's). Według raportu Gartner Dataquest w 2001 roku na całym świecie sprzedano 13,1 miliona urządzeń PDA, czyli o 18% więcej niż w roku 2000. W USA dostarczono łącznie 6,5 mln urządzeń PDA w 2001. Region Azji-Pacyfiku posiada 17,4% udziału w rynku PDA, Europa Zachodnia 16,5%, a Japonia 8%. Rozwój rynku PDA w samych Stanach Zjednoczonych w kontekście bezprzewodowego dostępu do Internetu ukazuje raport eMarketera, który przewiduje że liczba amerykańskich subskrybentów usług internetowych korzystających z przenośnych urządzeń i PDAs wzrośnie z 4,5 mln w roku 2002 do 13,5 mln w roku 2004. eMarketer twierdzi także że liczba osób surfująca z telefonów komórkowych znacznie przewyższy liczbę użytkowników łączących się z innych urządzeń przenośnych lub PDAs.

Obecnie prawie cała zawartość WWW jest udostępniana darmowo, a jedynym typem 'biznesowych' witryn WWW są serwisy erotyczne dla dorosłych, które przynoszą realne zyski z opłat za dostarczane treści. Z 252 mln EUR wydanych w 2001 w Europie na zawartość internetową, 70% zasiliło konta dostawców erotycznej rozrywki. Reszta została wydana głównie na gry, usługi finansowe i informacje biznesowe. Według danych zgromadzonych przez Jupiter MMXI, 47% europejskich internautów nie bierze nawet pod uwagę jakichkolwiek opłat za treści online w przyszłości. 16% Europejczyków nie ma natomiast nic przeciwko płaceniu za muzykę pobieraną online, w przeciwieństwie do innych usług.

Analitycy Jupiter MMXI przewidują, że większość pieniędzy zostawianych przez konsumentów w Sieci będzie pochodziła z opłat za zawartość dostarczaną szerokim pasmem, a 67% europejskich wydatków na płatną zawartość online w 2006 roku będą stanowić opłaty za muzykę, gry i wideo online. Większość zasobów Internetu pozostanie w ocenie Jupiter MMXI darmowa i nie należy spodziewać się żadnego dramatycznego zwrotu od darmowych treści do płatnych.

Według badań Yankee Group, 31% subskrybentów telewizji kablowej i satelitarnej w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że jest w stanie zapłacić 3,95 USD za film wideo dostarczony im metodą VOD (video on demand). W grupie tej przeważają nastoletni mężczyźni (59%), a zainteresowanie VOD spada wraz z wiekiem: wśród mężczyzn w wieku 18 - 34 lata już tylko 39% chce płacić za VOD, a w przedziale 35 - 49 lat zainteresowanie tego typu usługą wykazało 30% respondentów. Z kolei VOD jest zainteresowanych tylko 13% nastolatek, odsetek ten rośnie do 40% w przypadku kobiet pomiędzy 18 a 34 rokiem życia, a ponownie spada (do 29%) wśród kobiet od 35 do 49 lat.

Z globalnych wyliczeń prezentowanych przez IDC wynika, że użytkownicy Internetu na całym świecie wydadzą online w 2002 roku 1 bln USD czyli o 68% więcej od 600 mld USD wydanych w 2001 roku. Poza tym IDC przewiduje, że ponad 600 milionów ludzi do końca roku 2002 odwiedzi zasoby WWW, a 80% społeczeństwa Stanów Zjednoczonych i 80% ludności Kanady będzie korzystało z Internetu do 2006 roku.