Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wielkoludy stawiają na e-biznes

Jedna piąta budżetów IT wielkich firm amerykańskich jest przeznaczana na inicjatywy związane z e-biznesem. Największa część tych wydatków lokowana jest w inwestycje związane z rozwojem infrastruktury i sieci - dowodzi nowy raport Line 56 Media oraz A.T.Kearney.

W badaniu wzięło udział 150 szefów działów IT w firmach o rocznych przychodach powyżej 250 mln USD. 8% ankietowanych pracuje w firmach o przychodach pomiędzy 1 a 5 mld USD rocznie. Firmy uczestniczące w badaniu mają przeciętnie po 190 oddziałów, a średni budżet IT w populacji wynosi w br. 201 mln USD.

Firmy te wydadzą w bieżącym roku średnio 16,4 mln USD na infrastrukturę i sieci dla działalności e-biznesowej. Większość tych wydatków pochłonie oprogramowanie serwerowe (2,3 mln USD) i same serwery (3,3 mln USD). Ponadto średnio 15,2 mln USD firmy zapłacą za wdrożenie lub rozwój aplikacji e-biznesowych typu ERP czy CRM, kolejne 11 mln USD na narzędzia e-biznesowe. Wydatki na ERP są pod względem wielkości wydatków na aplikacje e-biznesowe na pierwszym miejscu, według deklaracji uczestników badania sięgną średnio 3,2 mln USD w roku 2003. Planowane wydatki na rozwiązania portalowe znalazły się na drugim miejscu, mają one sięgnąć 2,7 mln USD. Wydatki na systemy do zarządzania łańcuchem dostaw i systemy CRM sięgną po ok. 2,5 mln USD.

Wzrost wydatków na e-biznes jest wyraźny od kilku lat: w 2001 roku wyniosły one średnio 17,5%, a w roku ub. 19,3% budżetów IT . Wydatki e-biznesowe mogą wzrosnąć w 2004 roku średnio o 2,5%, przy czym ten wzrost w przypadku firm przeznaczających obecnie na e-biznes ponad 20% budżetu IT może być jeszcze wyższy.