Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-commerce Standard 2017

Internet Standard od 12 lat obserwuje rozwój polskiego rynku handlu elektronicznego, na którym każdego dnia spotykają się sprzedawcy z kupującymi, aby zawierać transakcje sprzedaży przez internet. Tegoroczne badanie pokazuje dynamiczny wzrost branży e-commerce oraz ciągle duży potencjał rozwojowy tego segmentu handlu. Poza badaniem sklepów i katalogiem firm oferujących usługi atrakcyjne dla e-commerce, zawiera pokaźną liczbę starannie wyselekcjonowanych artykułów przygotowanych przez ekspertów branżowych. W numerze wiele uwagi poświęciliśmy sposobom pozyskiwania klientów oraz komunikacji z nimi, aby wykorzystując posiadaną wiedzę, praktyki rynkowe oraz dostępne technologie i narzędzia, budować swoje przewagi konkurencyjne na trudnym rynku handlu elektronicznego.

W raporcie m.in.:

  • Jakie formy marketingu najczęściej stosują firmy sprzedające przez Internet?
  • Jakimi budżetami marketingowymi operują?
  • Czy widzą szansę rozwoju na zagranicznych rynkach?
  • Jak zabiegają o lojalność klientów?
  • Co zamierzają ulepszyć w swoim sklepie w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
  • Jakie mają wyzwania związane z technologią w e-commerce?
  • Jak oceniają swoją sprzedaż w ciągu ostatnich 12 miesięcy i jakie widza perspektywy na kolejny rok?
  • Jakie widzą wyzwania, które stawia przed nimi rynek w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.