Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Trzy sieci jeden profil

Ad.net, IDMnet i ARBOmedia podpisały porozumienie w sprawie wypracowania jednolitego standardu badania profili internautów odwiedzających witryny należące do ich sieci.

Obecnie na rynku funkcjonuje kilka badań tego typu. Swoje produkty tego typu oferują SMG/KRC (Audience Profile), TNS OBOP (web-profiler), Internet Monitor (Pro Active international) oraz wspólnie ARC Rynek i Opinia z ARBOmedia.

Jak stwierdzają przedstawiciele trzech największych internetowych sieci reklamowych w Polsce, badania te różnią się metodologią i zakresem zbieranych informacji. Stąd właśnie potrzeba wypracowania jednolitego standardu badania profilu użytkownika, który pomoże uporządkować rynek badań i zarazem rynek reklamy internetowej. „Mamy nadzieję, że wybrany produkt badawczy otrzyma certyfikat IAB (Interactive Advertising Bureau) Polska” - stwierdzili we wspólnym oświadczeniu Adam Dyba (IDMnet), Tomasz Cisek (Ad.net) oraz Marcin Woźniak (ARBOmedia).