Surfowanie wzmaga wydajność pracownika

Internet w pracy nie zawsze służy realizacji zadań zawodowych, ale w ostatecznym rozrachunku, zdaniem ok. trzech czwartych internautów surfujących w czasie pracy, pomaga podnosić wydajność pracownika.

W badaniu przeprowadzonym przez Millward Brown IntelliQuest, 82% ankietowanych zadeklarowało, że posiada ustalony, stały zestaw witryn WWW, które zwykle odwiedza w czasie pracy. Ponadto 70% ankietowanych nie ukrywa, że dzięki Internetowi są w stanie zadbać w czasie pracy o rozmaite sprawy osobiste. Ponadto, dla 65% Internet pozwala na bieżąco orientować się, co dzieje się na świecie.

Informacje o internetowych wycieczkach pracowników nie powinny zbytnio burzyć krwi pracodawcom, bowiem aż 68% stwierdza, że buszuje po Sieci jedynie w krótkich przerwach na odpoczynek, między normalnymi zajęciami zawodowymi. Ponadto, jak uważa 74% ankietowanych, surfowanie w czasie pracy poprawia ich ogólną wydajność w pracy. Przed lunchem wiadomości w Sieci i najnowsze informacje sprawdza, przygotowując się np. do spotkań, ok. 81% specjalistów o wysokiej pozycji w hierarchii firmowej. Wśród innych grup pracowników występują jednak powszechnie także bardziej przyziemne sposoby wykorzystania Sieci – od planowania wspólnych posiłków w porze lunchu, po sprawdzanie pogody albo wstępne przymiarki do wieczorno-popołudniowych zakupów. Część, przede wszystkim młodszych pracowników, nie czeka zresztą wieczora i większość zakupów dokonuje przez Internet.

Badaniem objęto nim 1053 pracowników amerykańskich firm korzystających z Internetu w czasie pracy.