Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

„Subskrypcje PL” – pierwsze badanie stanu gospodarki abonamentowej w Polsce

Ponad 90% polskich konsumentów już dziś uczestniczy w ekonomii subskrypcji, jednak jej rozkwit w wielu obszarach rynku dopiero przed nami.

„Subskrypcje PL” – pierwsze badanie stanu gospodarki abonamentowej w Polsce

Z nowej edycji raportu „Subskrypcje PL”, opublikowanego przez fundację Digital Poland i firmę Straal we współpracy z Visa, TVN Player, UPC oraz MCI Capital wynika, że ekonomia subskrypcji już dziś jest w Polsce zjawiskiem powszechnym. Polacy jednak uczestniczą w tym trendzie w sposób bardzo ograniczony (niewielkie zróżnicowanie koszyka wybieranych usług) i konserwatywny (dominacja usług najdłużej dostępnych w modelu abonamentowym niski stopień automatyzacji płatności), a prawdziwy rozkwit modelu subskrypcyjnego w wielu obszarach gospodarki czeka nas dopiero w nadchodzących latach – wraz z przesunięciem demograficznym i wzrostem siły nabywczej najmłodszych konsumentów.

Trzy segmenty rynku

Polacy mają średnio po ok. 3,9 zobowiązań subskrypcyjnych. Najczęściej w modelu abonamentowym kupujemy usługi telekomunikacyjne i telewizyjne (75%), opłacamy rachunki za usługi dla domu, jak dostawy energii elektrycznej, wody czy gazu (69%), składki ubezpieczeniowe (48%)oraz dostęp do platform VoD (42%). Rzadziej decydujemy się subskrybować usługi cyfrowe: oprogramowanie komputerowe (22%), dostęp do platform muzycznych (19%), aplikacje/gry mobilne (18%) czy gry komputerowe/na konsolę (15%), jak również członkostwo w klubach fitness (16%), prenumeraty prasowe/serwisy informacyjne (14%), pakiety prywatnej opieki zdrowotnej (14%) czy usługi z szeroko rozumianego segmentu rozrywkowego, jak np. karnety do kina czy teatru (11%). Niszą pozostają natomiast subskrypcje na produkty spożywcze, np. diety pudełkowe (7%), usługi związane z transportem, np. wynajem długoterminowy samochodu (6%), pudełka z kosmetykami, odzieżą lub akcesoriami (5%) oraz platformy edukacyjne (3%).

„Subskrypcje PL” – pierwsze badanie stanu gospodarki abonamentowej w Polsce

- Wyraźnie widać, że mamy w Polsce do czynienia z trzema segmentami usług abonamentowych – mówi Michał Jędraszak, CEO, Straal. Pierwszym są usługi powszechne – dobrze wszystkim znane i tradycyjnie oferowane w modelu abonamentowym. Drugi stanowią dobra i usługi cyfrowe oraz związane ze zdrowiem i rozrywką – obecne na polskim rynku od jakiegoś czasu, jednak cieszące się popularnością głównie wśród osób stosunkowo młodych i świadomych technologicznie. Trzeci, natomiast, tworzą usługi wschodzące – dopiero od niedawna oferowane polskiemu konsumentowi, często kosztowne i dostępne w ograniczonym zakresie – wyjaśnia Jędraszak.

Niedopasowanie metod płatności

Polacy nie tylko korzystają z subskrypcji w sposób konserwatywny, ale również opłacają swoje zobowiązania abonamentowe najczęściej za pomocą metod stworzonych z myślą o realizacji pojedynczych transakcji. Dominują tradycyjne przelewy online (67%) i szybkie przelewy typu pay by link (45%). Automatyczne płatności kartowe (tzw. card on file)zostały wskazane przez 23% respondentów, czyli mniej niż płatności mobilne BLIK/PeoPay (28%) oraz płatności w placówce/oddziale (36%). Portfele elektroniczne (e-wallety) uzyskały wynik zaledwie 7%. Tymczasem, to właśnie automatyczne płacenie kartą lub za pomocą e-walleta jest najbardziej naturalnym sposobem regulowania należności abonamentowych w warunkach nowoczesnej gospodarki cyfrowej.

Młodzi konsumenci wybierają wygodę

Uwagę zwraca struktura metod płatności wykorzystywanych przez respondentów w wieku 25-34 lat, którzy subskrypcyjnie wydają najwięcej pieniędzy i których koszyki usług subskrypcyjnych są najbogatsze oraz respondentów najmłodszych – w wieku 18-24 lat, którzy odznaczają się najlepszą znajomością oferty subskrypcyjnej i będą kształtować rynek w niedalekiej przyszłości. Mowa o tzw. milenialsach i pokoleniu Z. Obydwie grupy chętnie nabywają usługi cyfrowe (rozwijające się). W obydwu grupach automatyczne płatności kartowe cieszą się popularnością na poziomie powyżej średniej – dla 18-25 (31%), dla 25-34 (26%). Respondenci z obydwu grup chętniej niż pozostali wybierają też płatności mobilne BLIK/PeoPay – odpowiednio 33% i 36% wskazań.

„Subskrypcje PL” – pierwsze badanie stanu gospodarki abonamentowej w Polsce

Model subskrypcyjny ma w założeniu przede wszystkim zapewniać nieskrępowany dostęp do wartości. Użytkownik platformy muzycznej płaci abonament za możliwość posłuchania dowolnego utworu w dowolnym czasie i miejscu, a nie za licencję na wybrane piosenki. Automatyzacja płatności odgrywa więc kluczową rolę w realizacji tego modelu dystrybucyjnego, gdyż minimalizuje ryzyko niezamierzonej utraty dostępu do wartości – tłumaczy Michał Jędraszak. Jak wykazało badanie przeprowadzone na zlecenie Digital Poland, najlepiej rozumieją to najmłodsi konsumenci, którzy jednak nie korzystają jeszcze z wielu usług ze względu na bariery finansowe– dodaje.

Rynek ukształtują osoby w wieku 18-34 lat – nadchodzi boom subskrypcyjny

Prognozę wynikającą z obecnej charakterystyki rynku subskrypcyjnego przedstawiają przedstawiciele fundacji Digital Poland:

- Konsumenci w wieku 25-34 lat, którzy już dziś najchętniej korzystają z wszystkich 16 ujętych w badaniu kategorii usług subskrypcyjnych, będą najpewniej korzystać z nich nadal i na coraz większą skalę, w wyniku przyzwyczajenia – przewiduje Piotr Mieczkowski, Dyrektor Zarządzający fundacją Digital Poland. Najmłodsi konsumenci – w wieku 18-25 lat– będą natomiast wkraczać na rynek pracy, zakładać własne gospodarstwa domowe, dysponować coraz większymi środkami finansowymi, a to, w połączeniu z najlepszą w tym gronie wiedzą na temat oferty i entuzjazmem do nowoczesnych płatności, przełoży się na przyspieszony rozwój segmentów dziś określanych jako rozwijające się i niszowe – wyjaśnia Mieczkowski.