Styczniowy ranking serwisów tematycznych

Prezentujemy najpopularniejsze polskie witryny w dwunastu kategoriach tematycznych. Dane pochodzą z badania Megapanel PBI/Gemius. O przyporządkowaniu witryn do poszczególnych kategorii decyduje Rada Badania PBI/Gemius. Internet Standard zajmuje się jedynie publikacją wyników.

Styczniowy ranking serwisów tematycznych
Rada Badania PBI informuje: "W przypadku witryn nieobjętych audytem site-centric podane wyniki badania są szacunkiem wynikającym z estymacji na populację danych uzyskanych z próby (panelu internautów). Ze względu na właściwości statystyczne błąd wyników dla witryn nieaudytowanych może być istotny i w szczególnych przypadkach osiągać kilkadziesiąt procent. Dlatego przy porównywaniu witryn poddanych i niepoddanych audytowi site-centric, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zawyżenia lub zaniżenia wskaźników dla witryn nieaudytowanych. Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA zachęcają właścicieli stron internetowych do poddania swoich witryn audytowi, a w przypadku cytowania wyników dla poszczególnych witryn zamieszczania informacji, czy dana witryna jest objęta audytem site-centric."

Styczniowy ranking serwisów tematycznych
Styczniowy ranking serwisów tematycznych
Styczniowy ranking serwisów tematycznych
Styczniowy ranking serwisów tematycznych
Styczniowy ranking serwisów tematycznych
Styczniowy ranking serwisów tematycznych
Styczniowy ranking serwisów tematycznych
Styczniowy ranking serwisów tematycznych
Styczniowy ranking serwisów tematycznych
Styczniowy ranking serwisów tematycznych
Styczniowy ranking serwisów tematycznych
Styczniowy ranking serwisów tematycznych

Liczebność próby: N=17993. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC.

Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Patrz także:

Grudniowy ranking serwisów tematycznych