SMG/KRC kontra OBOP

Wydaje się, że w Internecie, świecie bądź co bądź cyfrowym, liczenie jego użytkowników, badanie ich zachowań lub tworzenie rankingu najpopularniejszych stron jest zadaniem banalnie prostym.

Wydaje się, że w Internecie, świecie bądź co bądź cyfrowym, liczenie jego użytkowników, badanie ich zachowań lub tworzenie rankingu najpopularniejszych stron jest zadaniem banalnie prostym.

Niestety, liczby te tylko z pozoru są łatwe do uzyskania. Nie ma dokładnego narzędzia, służącego do liczenia użytkowników Internetu. Prowadzone są różnorodne badania, które wskazują różne wyniki.

Skąd się biorą odmienne wyniki badań

Różne wyniki badań firm analitycznych w większości przypadków mają przyczyny łatwe do wytłumaczenia. Wynikają często z definicji, jakimi firma analityczna posługuje się w celu wydzielenia interesującego ją przekroju społeczeństwa, i definicji działań, które są przedmiotem badania. Często także z odmiennej metodologii badawczej. Pozornie proste słowa czy sformułowania, takie jak internauta czy korzystanie z Internetu, nabierają zupełnie nowego znaczenia w różnych definicjach. Należałoby więc przez chwilę się zastanowić, czy internauta to osoba, która zetknęła się z Internetem czy stale używa Internetu? Jeśli stale

to z jaką częstotliwością? Raz dziennie, raz w miesiącu, raz w roku?

Dopiero porównanie tak wydawałoby się prostego parametru daje obraz skali możliwości. Ile lat ma internauta? SMG/KRC i OBOP prowadzą badania, dotyczące przekroju społecznego od 15. roku życia. Amerykańskie firmy analityczne rozszerzają zainteresowania, obejmując badaniem internautów od... drugiego roku życia.

Typy badań

Badania Internetu można podzielić na następujące grupy: prowadzone na stronie czy serwerze (site-centric), bezpośrednio skierowane do użytkownika (user-centric) oraz prowadzone od strony ad-serwerów (ad-centric).

Z kolei wśród tych można wyróżnić: bierne (bez udziału użytkownika - cookies, analizy logów) i czynne (wymagające aktywnego uczestnictwa - ankiety, sondaże). Dopiero połączenie tych badań pozwoli na uzyskanie kompleksowej informacji na temat użytkowników Internetu.

Oczywiście, ważny jest dobór odpowiednich badań, które muszą być obiektywne, rzetelne, precyzyjne i wiarygodne. W niniejszym tekście zostaną zaprezentowane dwa czynne, ciągłe badania prowadzone bezpośrednio na internautach.