Raport adStandard 2013

Raport adStandard 2013 to  publikacja w całości  poświęcona w  reklamie internetowej.

Raport podzielony jest na trzy bloki tematyczne - trendy i wielkość rynku, postrzeganie reklamy oraz reklama w praktyce. Każdy z rozdziałów zawiera najnowsze dane dostarczone przez ekspertów w swoich dziedzinach. Z pierwszej części czytelnik dowiaduje się m.in. jaka jest kondycja różnych mediów w Polsce i które kanały komunikacji będą kluczowe do osiągnięcia sukcesu w 2013 roku. W drugim bloku tematycznym znajdują się wyniki badań postrzegania reklamy przez odbiorców, także w świetle szybkich zmian, które zachodzą m.in. w telewizji. Ostatnia część raportu AdStandard 2013 to poradniki praktyczne napisane przez ekspertów, którzy na co dzień realizują kampanie w oparciu o wskazane narzędzia promocji i komunikacji. Uzupełnieniem tej części są konkretne case study.

Raport adStandard 2013

www.internetstandard.pl/kiosk/raporty/adstandard/