Przekonania, które utrudniają mierzenie social media.

Święty Graal i inne legendy. Przekonania, które utrudniają mierzenie social media.- recenzja panel dyskusyjnego z konferencji Social Media Standard 2012 Biznes.

W swojej, bardzo konkretnej i merytorycznej prezentacji, Anna Miotk- dyrektor rozwoju Newspoint rozprawiła się z wszystkimi mitami, które powstały wokół monitoringu SM:

- nie istnieje jeden, uniwersalny miernik działań w mediach społecznościowych, ze względu na różne cele biznesowe, komunikacyjne i różne narzędzia mierniki będą się zmieniać; tylko do pewnego stopnie można standaryzować mierzalność np. w takich obszarach jak zasięg czy zaangażowanie

- najważniejszy wskaźnikiem jest ten, który mierzy jak komunikacja prowadzi do realizacji celów biznesowych czy sprzedażowych

- nie wszystko jest w Google, dlatego należy porównywać dane z kilku wyszukiwarek, a dane z raportów z monitoringu mogą nie pokrywać się z wynikami z Googla czy Bing

- żaden z serwisów społecznościowych  nie udostępnia 100% danych, dlatego przy wyborze firmy zajmującej się monitoringiem SM, musi dowiedzieć się jakie serwisy monitoruje i w jaki sposób jest to robione

- duża liczba nie jest równoznaczna z jakością

- duża liczba wskaźników nie oznacza lepszego pomiaru, wskaźników może być mniej, ale muszą być odpowiednio dobrane do celów kampanii

- nie można poddawać się tyranii  sukcesu, jeśli działania w SM nie przynoszą pożądanego efektu należy je zmienić lub z nich zrezygnować

- algorytmy komputerowe nie są w stanie opracować kompletnej analizy wydźwięku postów, skuteczniej jest zatrudnić do tego człowieka, który przeprowadzi badania na próbie

- to jaki wpływ na użytkowników mają nasze działania, można zmierzyć tylko offline

- bardzo trudno obliczyć ROI ze względu na brak informacji np. o wartości fana (jak to robić podczas konferencji Social Media Standard opowiadał Piotr Krawiec "Obliczanie/wyznaczanie ROI w social mediach")

Swoją prezentację prelegentka podsumowała, zwracając uwagę, że mierzenie skuteczności zaczyna się już na początku tworzenia kampanii, przy wyznaczaniu celów.

Tą i wiele innych równie ciekawych prezentacji znajdziesz w video Social Media w Biznesie. Warto również zajrzeć na stronę konferencji E-commerce Standard 2013, która odbędzie się już 18 kwietnia 2013.