Pierwszy fundusz VC na warszawskiej giełdzie

MCI Management, polski fundusz typu venture capital inwestujący wyłącznie w branżę informatyczną przeprowadzi publiczną emisję akcji i stanie się tym samym pierwszą tego typu firmą notowaną na warszawskiej giełdzie.

MCI Management, polski fundusz typu venture capital inwestujący wyłącznie w branżę informatyczną przeprowadzi publiczną emisję akcji i stanie się tym samym pierwszą tego typu firmą notowaną na warszawskiej giełdzie.

Wartościowych i Giełd . Czeka obecnie na uzyskanie statusu spółki publicznej. Plany zakładają emisję stanowiącą 5-10 proc. kapitału i uzyskanie od 20 do 60 milionów złotych z rynku publicznego. „ Nie ma sensu pozyskiwać środków, których nie da się skonsumować. Tym bardziej, że dużo większe pozyskaliśmy ze sprzedaży Elektrimowi akcji Poland.com” – przekonuje Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI.

Spółka uzyskała też 14 mln zł z emisji własnych papierów skierowanej do Howella. Z tego samego powodu w najbliższym czasie nie będzie kolejnych emisji. Fundusz zamierza pozyskiwać środki sprzedając udziały w swoich poprzednich inwestycjach. Nowe plany zakładają zaangażowanie w połowie w przedsięwzięcia internetowe i w takim samym stopniu z branży IT. Odzwierciedlają one stan posiadania funduszu.

„Myślę, że do końca roku zamkniemy jeszcze trzy inwestycje. W przyszłym roku bezpieczną cyfrą do zadeklarowania będzie kolejne pięć” – mówi Czechowicz. Nie chciał prognozować, jakim wynikiem zakończy się emisja MCI, oraz jaka cena emisyjna papierów go satysfakcjonuje (wartość nominalna jednego waloru MCI wynosi 1 zł). Niemniej jest przekonany o jej powodzeniu.

„W tej chwili wyraźnie widać, że w momencie, w którym na zachodzie wiele firm nowych technologii wycofuje się z przeprowadzenia emisji, powodzeniem kończą się subskrypcje funduszy i firm o podobnym profilu działania, co nasz - przekonywał w rozmowie z IS.

Choć sam przyznał, że wiele będzie zależeć od sytuacji na rynku. Jeśli będzie nie najlepsza, to emisja może zostać przesunięta. W związku z obecną bessą oraz z faktem, że jeszcze nie ma decyzji KPWiG o upublicznieniu nie podał terminu planowanej subskrypcji.