Optymistycznie o rynku serwerów

W opublikowanych ostatnio przez IDC raporcie można znaleźć następującą opinię - ponieważ technologie wirtualizowania serwerów cieszą się mniejszą popularnością niż oczekiwano, producenci serwerów mogą być pewni, że popyt na ich produkty będzie dalej rósł w zadowalającym tempie.

Biorąc to pod uwagę IDC przewiduje, że obroty na światowym rynku serwerów wzrosną w 2004 roku o 5% i osiągną wartość ok. 53 mld USD.

IDC donosi, że w ciągu ostatnich trzech kwartałów obroty na rynku serwerów wzrosły o ponad 20%, szczególnie dzięki zwiększonemu popytowi na serwery platformy x86. Użytkownicy kupują chętnie serwery Windows i Linux, i to zarówno średniej klasy (dla małych i średnich firm), jak i silne systemy, używając ich do budowania klastrów.

IDC sądzi, że tak duże tempo wzrostu obrotów nie utrzyma się na dłuższą metę i ustabilizuje się w latach 2004 do 2008 na poziomie 3,8%, osiągając w tym ostatnim roku wartość 60,8 mld USD. Jeśli technologie wirtualizowania serwerów będą na tyle dojrzałe, że użytkownicy będą po nie sięgać chętniej, czego nie można powiedzieć dzisiaj, to może się to przyczynić do spadku obrotów na rynku serwerów dopiero ok. 2008 roku.

IDC przewiduje, że w 2008 roku 29% wszystkich sprzedanych serwerów stanowić będą serwery kasetowe (15% obrotów na rynku serwerów). Biorąc pod uwagę systemy operacyjne, serwery linuksowe stanowić będą 29% wszystkich sprzedawanych serwerów (obroty ok. 9,7 mld USD), a serwery platformy Windows 60% (obroty ok. 22,7 mld USD).

W 2003 roku obroty na rynku serwerów platformy Windows i Linux stanowiły 37% wszystkich obrotów, a w 2008 roku wartość ta wzrośnie do 53%. Biorąc pod uwagę liczbę wyprodukowanych serwerów, tylko 11% przypadnie wtedy na serwery uniksowe.