Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

O rozmiarach czarnej dziury przestojów

Duże amerykańskie firmy, które uczestniczyły w badaniu przeprowadzonym przez Infonetics Research co roku doświadczają przeciętnie 501 godzin awarii sieci a całkowity koszt przestojów sięga 3,6% rocznych przychodów.

Badaniem, którego wyniki Infonetics publikuje rokrocznie objęto w tegorocznej edycji 80 dużych organizacji. W tegorocznej edycji autorzy zdecydowali się na podstawie poczynionych obserwacji podkreślić, że nie ma jednego, prostego mechanizmu, jaki można zastosować aby zniwelować przestoje. Każda decyzja ma istotne znaczenie – od wyboru sprzętu, po jego konfigurację, szkolenia pracowników i jakość usług świadczonych przez ich dostawców.

Badanie ustaliło m.in., że:

* o ile mniej więcej po tyle samo trwają przestoje spowodowane brakiem w dostawie usługi co spowodowane spadkiem jakości usługi, to pod względem udziału w koszcie, brak dostawy stanowi 58% przeciętnego kosztu całkowitego przestojów a spadek jakości – 42%

* największe pojedyncze źródło przestojów to problemy z aplikacjami, odpowiadają one średnio za 30% czasu przestoju rocznie i 32% kosztu

* najważniejszym źródłem problemów z aplikacjami są awarie oprogramowania (średnio 36% kosztów), a miejsce drugie zajęły błędy ludzkie (22%).

* Inne źródła przestojów to produkty sieciowe, produkty do zapewnienia bezpieczeństwa, serwery, dostawcy usług, kable oraz przełączniki a także działalność e-commerce.