Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mobilna dezynwoltura

Co trzeci pracownik IT nie chroni swojego przenośnego komputera hasłem.

Z badania Mobile Usage Survey 2005 przeprowadzonego przez Pointsec i SC Magazine, przeprowadzonego na grupie 173 pracowników IT wynika zarazem, że 30% z nich przechowuje w swoich komputerach naręcznych numery kart i PIN-y do kart, różnego rodzaju hasła dostępu i inne poufne dane, jak m.in. dane o klienta.

Świadomość zagrożeń pozostaje niska, podobnie jak w czterech poprzednich edycjach badania. 78% ankietowanych nie szyfruje informacji na swoich PDA i smatphone'ach, nawet jeśli są to poufne i tajne informacje osobiste albo firmowe.

Coraz częsćiej dochodzi natomiast do utraty urządzeń przenośnych: w ub. roku dotknęło to 16% badanych, w br. już 22%. Aż 81% z badanych, którzy utracili swoje urządzenia nie szyufrowało na nich żadnych informacji i obawia się obecnie, że zapisane informacje mogły trafić w niepowołane ręce i w wyniku tego straty może ponieść pracodawca, ale także znajomi i przyjaciele.

Autorzy badania podkreślają, że ukazuje ono jedynie fragment problemu bezpieczeństwa urządzeń przenośnych. Teoretycznie objęło bowiem najbardziej świadomych i wyedukowanych w tej kwestii użytkowników. Teoretycznie.