Miażdżące wyniki dotyczące dojrzałości polskiej reklamy internetowej

70% organizacji w Stanach Zjednoczonych deklaruje wdrożenie rozwiązań programmatic. Polska jest wciąż w tyle. Według badania Internet Standard niecałe 24% organizacji wprowadziło programmatic.

Zaledwie 23,85% respondentów potwierdza wdrożenie rozwiązań z zakresu programmatic, a 16,92% odpowiedziało, że nic nie wie na temat wdrożeń programmatic w swojej firmie. W efekcie uzyskano 76,15% łącznych odpowiedzi negatywnych bądź wątpliwych. Liczba ta różni się od deklaracji w Stanach Zjednoczonych, dając tym samym szanse polskim organizacjom, które, jeśli podejmą szybko działanie, mogą uzyskać pozycję na rynku.

Jakie rozwiązania wdrożono wśród ankietowanych?

23,85% ankietowanych, którzy potwierdzili wdrożenie rozwiązań w modelu programmatic w swoich firmach, wskazało, że przede wszystkim dotyczyły one zakupu lub sprzedaży za pomocą rynków reklamowych (RTB, ad exchange – łącznie (27,55%), jak również retargetingu reklam (20,41%) oraz narzędzi do zbierania i przetwarzania danych do celów marketingowych (16,33%). W mniejszym stopniu wskazywano, że chodziło o rekomendacje produktów (13,27%), optymalizację kreacji reklamowych (12,24%) i automatyczne kampanie e-mailingowe (np. przy użyciu koszyka z zakupami) (10,20%).

Miażdżące wyniki dotyczące dojrzałości polskiej reklamy internetowej

Czy ankietowani planują wdrożyć rozwiązania programmatic?

W raporcie zapytaliśmy respondentów, kiedy planują wdrożyć rozwiązania programmatic. Większość wskazała, że w ciągu najbliższych 2 lat podejmie się próby wdrożenia rozwiązania (18,18%). W dalszej kolejności wskazywano 6 miesięcy (12,99% respondentów) oraz 12 miesięcy (10,39%). Aż 45 osób (58,44%) odpowiedziało, że nic nie wie o takich planach w ich organizacjach. Spora część respondentów prawdopodobnie nie miała okazji zapoznania się z możliwościami programmatic. Szybkie decyzje o wprowadzeniu wdrożeń mogą być najlepszym rozwiązaniem dla opóźnionego polskiego rynku. Rynek zagraniczny działa pod tym względem dużo prężniej: 91% reklamodawców oraz 83% wydawców udzieliło odpowiedzi, że w najbliższych dwóch latach wprowadzi model programmatic (MediaMath „Programmatic Everywhere”). Można spodziewać się, że w najbliższym czasie programmatic zostanie wprowadzony jako standardowe narzędzie w zagranicznych organizacjach.

Miażdżące wyniki dotyczące dojrzałości polskiej reklamy internetowej
Twoja droga do Programmatic - pobierz raport 2015!

Dzięki programmatic można już realizować kampanie online o bardzo wysokiej skuteczności i niższym niż dotychczas koszcie. Pobierz raport "Twoja droga do programmatic" i dowiedz się na czym polega najnowszy trend w marketingu interaktywnym!

W raporcie przedstawiamy:

  • Wyniki badania Internet Standard w 128 organizacjach
  • Popularność programmatic marketing na świecie i w Polsce
  • Rolę platform i danych w świecie programmatic
  • Wizję trendów programmatic na 2015 rok

Twoja droga do Programmatic - pobierz raport 2015!