Metodologia badania Megapanel PBI/Gemius w pytaniach i odpowiedziach

Dlaczego mówi się, że metodologia badania Megapanel PBI/Gemius jest unikalna? Skąd się biorą paneliści? Czy są naiwnymi internautami? Dlaczego mogą być nimi tylko te osoby, które korzystają z Internet Explorera? Dlaczego niektóre witryny są objęte badaniem typu site-centric, a inne nie? Wyjaśniamy metodologię badań PBI/Gemius, odpowiadając na najczęstsze pytania i wątpliwości.

Metodologia badania Megapanel  PBI/Gemius w pytaniach i odpowiedziach
Ogólne informacje o badaniu

Badanie Megapanel PBI/Gemius polega na połączeniu dwóch typów badań: user-centric i site-centric. Pomiar user-centric pozwala uzyskać informacje o korzystaniu z witryn, serwisów i aplikacji internetowych przez polskich internautów przy wykorzystaniu panelu - grupy internautów, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w badaniu, instalując na swoim komputerze program analityczny netPanel. Drugim źródłem informacji jest badanie gemiusTraffic (badanie typu site-centric), czyli badanie całego ruchu generowanego przez badane witryny - przez wszystkich użytkowników tych witryn. Dla niektórych witryn (np. dla Google czy Yahoo!) jedynym źródłem informacji o oglądalności jest panel, dla innych witryn (np. Onet.pl, Wirtualna Polska) informacje pochodzą z obydwu źródeł, tj. z panelu - od panelistów i z audytu site-centric - z badania gemiusTraffic.

BADANIE TYPU USER-CENTRIC, CZYLI PANEL

Co to jest panel?

Panel to grupa internautów, która przekazuje Gemiusowi informacje o swojej aktywności w internecie. Z punktu widzenia badaczy jest to próba, na podstawie której estymowane są niektóre wskaźniki pokazywane w wynikach badania (dlatego próba ta jest dobierana w taki sposób, aby była jak najbardziej reprezentatywna dla ogółu badanej populacji - w tym przypadku polskich internautów).

Jak powstaje panel?

Zaproszenia do udziału w badaniu wyświetlają się tym, którzy choć raz, łącząc się z danego komputera, odwiedzili jedną z kilkuset tysięcy witryn, monitorowanych w badaniu gemiusTraffic (są to m.in. wszystkie portale i wszystkie witryny należące do sieci reklamowych). W związku z tym można założyć, że zasięg audytu site-centric wynosi praktycznie 100% (można bezpiecznie przyjąć, że każdy polski internauta w okresie prowadzonej rekrutacji choć raz odwiedzi jedną z audytowanych przez Gemius witryn).

Internauta, który zdecyduje się wziąć udział w badaniu, wypełnia ankietę i instaluje na swoim komputerze program netPanel. Od tego momentu badanie odbywa się praktycznie bez aktywnego zaangażowania internauty-panelisty. Zespół Gemius utrzymuje natomiast stały kontakt z panelistami poprzez rozsyłanie cotygodniowych biuletynów oraz prowadzenie programu lojalnościowego w formie konkursu. Internauci mają możliwość otrzymania atrakcyjnych nagród (które dobierane są w taki sposób, aby ich używanie nie miało wpływu na przedmiot badania, czyli korzystanie z internetu). Gemius podkreśla wagę budowania trwałych relacji z panelistami, zaznaczając przy tym, że udział panelisty w badaniu to swoista "przysługa" dla całego rynku interaktywnego w Polsce. Paneliści stanowią bowiem miniaturę polskiej społeczności internetowej. Z jednej strony pozwala to odbiorcom wyników badania obserwować trendy panujące w dynamicznie rozwijającym się e-sektorze. Z drugiej zaś strony wyniki badania - stanowiące odbicie preferencji panelistów - w naturalny sposób wpływają na zmiany dokonywane przez właścicieli witryn i serwisów internetowych. Można więc powiedzieć, że paneliści mają istotny wpływ na to, co oni sami i inni internauci będą oglądać w internecie za kilka miesięcy, kilka lat.

Ponieważ motywacje oparte na uzyskiwaniu korzyści majątkowych z uczestniczenia w projektach badawczych są istotnym czynnikiem zaburzającym wszystkie badania - Gemius stara się, aby nie same nagrody, ale raczej poczucie przynależności do grona panelistów i misji wpływania na kształt internetu stanowiły główną motywację do uczestnictwa w największym projekcie badawczym w polskim internecie.

Ilu jest panelistów?

Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius prezentują informacje zebrane od około 17 tys. panelistów. W rzeczywistości, w poszczególnych miesiącach liczba uczestników panelu jest dużo większa, jednak zgodnie z metodologią badania moment rejestracji panelisty nie odpowiada automatycznie włączeniu generowanych przez niego informacji do wyników badania. Sprawdzane jest np. to, czy rejestrowana przez program netPanel aktywność nie jest generowana przez automat, czy panelista pozostaje w badaniu przez określony metodologią minimalny przedział czasu. Jednocześnie na podstawie danych o strukturze społeczno-demograficznej i behawioralnej następuje proces weryfikacji poprawności doboru próby pod względem reprezentatywności dla ogółu internautów w Polsce.