Metodologia badania Megapanel PBI/Gemius w pytaniach i odpowiedziach

O jakim błędzie można mówić w związku z tym, że liczba użytkowników (real users) witryn poddanych audytowi site-centric jest szacowana na podstawie przyjętego algorytmu?

W przypadku algorytmu real users wykorzystującym wyniki pomiaru site-centric trudno jest mówić o konkretnym poziomie błędu, gdyż algorytm odwołuje się do różnych źródeł danych, obarczonych różnym poziomem błędów. Sam pomiar site-centric jest obarczony około 1% błędem wynikającym ze strat w przesyłaniu danych pomiędzy badaną witryną, komputerem użytkownika badanej witryny i serwerem firmy badawczej. Algorytm wykorzystuje również zaobserwowane właściwości statystyczne proporcjonalności wskaźników ruchu generowanego przez różne grupy cookies. Do tej pory zaobserwowane przez Gemius odstępstwa od przyjętego modelu wynoszą nie więcej niż 1%. Na samym końcu algorytm wykorzystuje również wyniki badań zewnętrznych SMG/KRC, gdzie można mówić raczej o możliwym błędzie doboru do próby (ok. 3%), niż o samym błędzie wyników badania. Teoretycznie złożenie tych wszystkich błędów może dać maksymalny błąd oszacowania na poziomie kilku procent.

Dlaczego dane statystyczne podawane przez wydawcę oraz zaczerpnięte z badania Megapanel PBI/Gemius w większości wypadków są odmienne?

Zdarza się, że niezrozumienie podstawowej różnicy między cookie a faktycznym użytkownikiem danej strony stanowi podstawę zarzutów właścicieli witryn wobec badania Megapanel PBI/Gemius, którzy - dysponując własnymi statystykami dotyczącymi liczby cookies - są rozczarowani niskimi wynikami swojego serwisu w rankingach użytkowników (real users).

Rozbieżności w zakresie liczby użytkowników a liczby cookies zostały już wcześniej wyjaśnione (poszczególni wydawcy dysponują praktycznie jedynie liczbą cookies, która nie jest tożsama z liczbą faktycznych internautów - liczbą użytkowników (real users) podawaną w badaniu).

Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius dotyczące witryn poddanych audytowi site-centric pod względem liczby oglądniętych na witrynie stron (liczbę odsłon) powinny być niemalże identyczne jak statystyki wydawcy. Praktycznie jedyne różnice w statystykach mogą wynikać z tego, że skrypty wklejane na stronach witryn w ramach audytu site-centric bywają umieszczane w innym miejscu niż skrypty wydawcy (np. na początku a nie na końcu strony) lub są nieco inaczej zbudowane. Tego typu różnice są jednak zazwyczaj niewielkie.

Kto jest badany za pomocą badania site-centric?

Audytowi site-centric poddane są wszystkie polskie witryny, które sprzedają powierzchnię reklamową oraz te, które chcą w sposób dokładniejszy prezentować swoje wyniki. W sumie jest to kilkaset witryn, dla których Gemius może podać pełne dane o liczbie użytkowników (real users) i liczbie odsłon. Witryny poddane audytowi site-centric zaznaczone są w wynikach badania wyróżniającym się kolorem.

Dlaczego niektóre witryny są objęte audytem site-centric, a inne nie?

W celu poddania się audytowi site-centric wymagana jest z jednej strony zgoda i współpraca badanej witryny (konieczność wklejenia skryptów), a z drugiej strony konieczność zbierania i przeliczania po stronie Gemiusa całego ruchu generowanego przez badaną witrynę. Dlatego audyt site-centric jest odrębną usługą, realizowaną na podstawie umowy. Umowa taka może być zawarta pomiędzy firmą badawczą a dowolną witryną, która została odwiedzona przez panelistów i tym samym pojawiła w wynikach badania. Każda witryna, która wyrazi taką wolę, może podpisać z Gemiusem umowę na przeprowadzanie audytu site-centric.

Tekst powstał między innymi na podstawie rozmowy z Marcinem Pery, wiceprezesem Gemius S.A., przeprowadzonej w dniu 01.02.2005.