Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mało nas

W rankingu Deloitte Touche Tohmatsu European Technology Fast 500 w roku 2002 znalazły się trzy polskie firmy high-tech. Średnia dynamika przychodów uwzględnionych w rankingu firm z sektora technologii, mediów i telekomunikacji wyniosła za trzy ostatnie lata 528%. Najwyżej sklasyfikowany z Polski e-sklep Merlin.pl zajął 27. miejsce.

Prace związane z klasyfikacją koordynowała grupa specjalistów Deloitte Touche Tohmatsu zajmujących się sektorem technologii, mediów i telekomunikacji. W europejskim rankingu Technology Fast 500 uwzględniono prywatne i publiczne firmy technologiczne z Europy Zachodniej i Środkowej, Izraela, Rosji i RPA. Ranking jest oparty na ocenie procentowego wzrostu przychodów w latach 1999-2001.

Średnia dynamika przychodów w okresie trzech lat uzyskana przez 500 zwycięskich firm z sektora technologii, mediów i telekomunikacji wyniosła 528%, a jej rozpiętość wahała się od 33 879% (Danionics A/S, Dania) do 120% (HIQ International AB, Szwecja). Czterdzieści procent firm zajęło miejsce w rankingu drugi rok z rzędu.

W rankingu znalazły się trzy firmy nowych technologii z Polski: Merlin, Blue Media i Magellan, zajmując odpowiednio pozycje: 27 (1308% średnia stopa wzrostu za trzy ostatnie lata), 223 (279%) i 343 (189%).

Warunkiem udziału w rankingu jest posiadanie własnej technologii przynoszącej „znaczną część” przychodów operacyjnych, wytwarzanie produktu technologicznego lub prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowym kryterium było prowadzenie działalności co najmniej od trzech lat i wykazanie w 1999 r. przychodów na poziomie co najmniej 50 tys. euro oraz posiadania centrali w Europie.

W europejskiej pięćsetce znaleźli się automatycznie zwycięzcy programów Fast 50 z poszczególnych krajów; reszta nominacji była zgłaszana bezpośrednio. Dane mogły być pozyskane również poprzez przeszukanie baz danych o spółkach publicznych.