Komu ufają Czesi

Aż 60% Czechów nie ufa amerykańskiemu prezydentowi Georgowi Bushowi, zaufanie deklaruje jedynie 28% ankietowanych. Złe notowania ma wśród Czechów również rosyjski prezydent Władimir Putin – ufa mu 26%, a nie ufa 47%.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CVVM, opublikowanego przez dziennik Mlada Fronta Dnes, największym zaufaniem cieszy się wśród Czechów ich własny prezydent, Vaclav Klaus – ufa mu aż 71% respondentów, a nie ufa 23%. Polskiemu prezydentowi ufa 34% Czechów, a nie ufa 19%.

Brytyjski premier Tony Blair ma u Czechów 45-proc. mandat zaufania, nie ufa mu 36% ankietowanych. 41% ufa francuskiemu prezydentowi Jacquesowi Chirakowi, 24% nie ufa. Premierowi Słowacji Mikulaszowi Dzurindzie ufa 39%, a nie ufa – 25%.

Niemieckiemu kanclerzowi, Gerhardowi Schroederowi, nie ufa aż jedna trzecia respondentów, 30% nie ma na jego temat zdania, a 13% stwierdziło, że w ogóle nie wie, kim jest Schroeder. Źle wypadł w oczach Czechów nowy prezydent Słowacji, Ivan Gaszparowicz, aż 20% ankietowanych nie wiedziała, kto to jest. Najmniej znany jest Czechom premier Węgier, Peter Medgyessy – tej postaci nie zna aż połowa respondentów.