Kim są pożeracze ciastek?

Nie wiadomo, ilu internautów kasuje cookie. Ten procent może być zresztą różny w zależności od czasu i różny w zależności od kraju. JupiterResearch już raz opublikował wyniki badania, które spotkały się z ostrą krytyką. Według nich aż 40% internautów kasuje cookie przynajmniej raz w miesiącu. Według WebTrends zjadacze ciastek stanowią 12% populacji internautów. Co można o nich powiedzieć?

O ile w przypadku składania przez internautów deklaracji czy kasują lub blokują cookie można mieć wątpliwości, na ile są to dane wiarygodne, raczej nie można dyskutować z wynikami badań nad charakterystyką internautów, którzy takie działania zadeklarowali. Może nie jest to obraz ostry, ale dużo bardziej prawdopodobny.

Według badania przeprowadzonego przez JupiterResearch "Profil interanutów kasujących Cookie" (Profile of the Coookie Deleter) wskazują, że mężczyźni nieco częściej niż kobiety walczą z tymi plikami. 56% badanych mężczyzn przyznało, że kasuje cookie ręcznie, 30% robi to korzystając z różnych aplikacji, 31% zaś blokuje cookie. Wśród kobiet ręczne kasowanie zadeklarowało 47% badanych, 24% korzysta w tym celu z odpowiednich programów, zaś 20% blokuje cookie.

Ilu internautów kasuje cookie?

Według badań JupiterResearch sprzed ponad roku, które opisywaliśmy w tekście "Kasowanie ciasteczek, czyli marketingowy problem", aż 10% respondentów deklaruje, że kasuje cookie codziennie, 17% przynajmniej raz na tydzień, a 12% co miesiąc.

Z tymi wynikami zasadniczo zgodne były również rezultaty deklaratywnych badań przeprowadzonych przez oddział aQuantitive - AtlasSolutions.

Badacze nabrali jednak podejrzeń i sprawdzili, jak często badani rzeczywiście kasują cookie. Wyniki InsightExpress były zaskakujące. Osoby, które deklarowały, że kasują plik co tydzień w rzeczywistości usuwały go po średnio 45 dniach. A ci, którzy deklarowali, że robią to raz na miesiąc, kasowali cookie średnio raz na 59 dni.

Im dochód gospodarstwa domowego wyższy, tym wyższe prawdopodobieństwo, że znajdziemy tam osoby, które kasują bądź blokują cookie.

Im większe doświadczenie w sieci, tym większe prawdopodobieństwo niechęcie do cookie. Jedynie 34% nowych internautów kasuje te pliki, podczas gdy wśród internetowych weteranów ten odsetek wzrasta do 60%.

Najchętniej kasują cookie osoby starsze, które najczęściej godziły się ze stwierdzeniem, że cookie naruszają ich prywatności i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa w sieci.

Cookie cieszy się stosunkowo dobrą opinią wśród osób w wieku 25 - 34 lat. 34% respondentów z tej grupy uznało, że dzięki cookie oszczędza czas, 26% zaś, że dzięki tym plikom serwowane im strony są lepiej dostosowane do ich potrzeb.

Pytanie, czy strach przed cookie jest uzasadniony. Cóż złego w tym że tekstowy plik zapisany na dysku powiadomi serwer, że już się z nim łączyliśmy?

Więcej:

Straszny cookie

Kasowanie ciasteczek, czyli marketingowy problem

12%, nie 40% internautów kasuje cookie

Zachęcamy do wziącia udziału w sondzie: czy kasujesz lub blokujesz cookie?