Jupiter Media Metrix kontra Nielsen Netrating

Metodologia, wypracowywana latami, pozwoliła obu ośrodkom opanować rynek i nawiązać konkurowanie właściwie jedynie ze sobą. Wszelkie próby organizowania badań panelowych przez inne instytuty badawcze zazwyczaj mają charakter lokalny. Wiąże się to z ogromnymi kosztami badań (porównywalnymi z kosztami telemetrii) i koniecznością dysponowania zaawansowaną technologią do śledzenia użytkowników Internetu. Obie firmy swoje oprogramowanie doskonalą od lat. Mają głębokie doświadczenie na rynku, na którym konkurencja dopiero raczkuje.

Najważniejszym rankingiem publikowanym przez obu rywali jest wskaźnik oglądalności stron internetowych. Zarówno Media Metrix, jak i Nielsen NetRatings ogłaszają miesięczny ranking oglądalności witryn. W przypadku Media Metrix jest nim Top 50, w przypadku Nielsena - Top 25. Oba rankingi mają mutacje regionalne. Ich wyniki często dość znacznie się różnią. Zarówno Media Metrix, jak i Nielsen NetRatings publikują również stałe lub specjalne raporty na temat oglądalności konkretnych typów stron lub reklamy.

Media Metrix jest pionierem na rynku pomiaru widowni Internetu online. Ośrodek rozpoczął funkcjonowanie już w styczniu 1996 r., czyli prawie 5 lat temu. W skali Internetu to prehistoria. Czy ktoś pamięta, jak wtedy wyglądał Internet w Polsce? Nikt jeszcze nie słyszał o portalach, a o stanie wiedzy na temat Internetu można było się dowiedzieć z pierwszych raportów przygotowywanych przez firmy konsultingowe.

Tak wczesny początek spowodował to, że Media Metrix jest teraz jedną z dwu czołowych firm, zajmujących się badaniem Internetu. Najbardziej spektakularnym sukcesem Media Metrix był alians z Jupiter Communications - firmą analityczną, przygotowującą wyrafinowane raporty na temat komercyjnego wykorzystania możliwości Internetu. Z połączenia obu firm wyłonił się Jupiter Media Metrix. Media Metrix w wyniku tej fuzji otrzymała dostęp do technik wnioskowania, opracowanych przez analityków Jupitera. Z kolei Jupiter zyskał partnera z zaawansowaną technologią pomiaru online. Media Metrix jest już obecna w 12 krajach i zamierza rozpocząć działalność w kolejnych.

Media Metrix zajmuje się analizą wykorzystania Internetu i innych mediów cyfrowych (np. ICQ) w okresie 30 dni. Pomiar prowadzi za pomocą paneli zainstalowanych u użytkowników w domu i pracy. Aby uniknąć dublowania wyników pojedynczego badania w domu i pracy, odejmowane są dane zduplikowane. Jest to ważne dla późniejszej estymacji wyników na całą populację Internetu. Analizy audytowanego Yahoo!, przeprowadzone przez FAST (Future of Advertising Stakeholders Summit), wykazały 37-proc. różnicę wyników w zestawieniu z danymi publikowanymi przez Media Metrix. Tak duża różnica wynika m.in. z liczenia zduplikowanych użytkowników w logach Yahoo! Analizatory logów nie odróżniają bowiem pojedynczych osób, a jedynie numery IP. Ta sama osoba odwiedzająca stronę w domu liczona jest po raz drugi, jeśli ponownie odwiedza ją w pracy. W panelu Media Metrix liczona jest jako jeden użytkownik.