Jupiter Media Metrix kontra Nielsen Netrating

Na wzór telemetrii Media Metrix i Nielsen opracowały systemy pozwalające na bieżąco śledzić poczynania internautów.

Na wzór telemetrii Media Metrix i Nielsen opracowały systemy pozwalające na bieżąco śledzić poczynania internautów.

O tym, że oprogramowanie klienckie jest wydajniejsze od pomiarów ruchu po stronie serwera internetowego, obecni na rynku polskim OBOP i SMG/KRC będą mogli się przekonać już niebawem.

Najbardziej zaawansowany technicznie pomiar widowni Internetu jest prowadzony przy użyciu techniki online. Badania te czasem określane są jako intermetria, przez analogię do badań telewizji. Intermetria polega na umieszczeniu na komputerze badanego specjalnego oprogramowania śledzącego jego ruchy od pierwszego momentu użycia klawiatury lub myszki. Tak uzyskane dane są przesyłane do centrali w czasie rzeczywistym lub w pakietach po zakończeniu, przewidzianego w badaniu, okresu. Wyniki są wartościowe, ponieważ są zapamiętywane realne (prawdziwe) zachowania użytkowników. Błąd powstaje dopiero przy projekcji wyników na populację internautów, tak jak w każdym badaniu uśredniającym.

W celu lepszego poznania preferencji internautów panele są instalowane na komputerach w domu i miejscu pracy. Firmy analityczne, by wybrać odpowiednie środowisko do badań, przeprowadzają wstępny sondaż telefoniczny, który ma na celu ustalenie poziomu korzystania z Internetu w społeczeństwie w konkretnych segmentach. Stosunkowo łatwo jest dobrać próbę do badania za pomocą panelu domowego, problemy natomiast zaczynają się w przypadku instalacji w pracy. Największą trudność sprawia zamontowanie paneli w dużych koncernach. Tu stosowna procedura polega na odniesieniu analiz do firm o konkretnej liczbie zatrudnionych w danym kraju, według klucza zawód/stanowisko/liczba pracowników. Większość instytucji niechętnie odnosi się do instalowania jakiekolwiek obcego oprogramowania w swoich systemach, nie mówiąc już o oprogramowaniu do śledzenia każdego ruchu pracownika, które przesyła wyniki na zewnątrz (notowany jest ruch również w sieci intranet). Z tego powodu z badania wyłączone są wszystkie firmy, w których działalność jest objęta tajemnicą (systemy wojskowe, firmy badawcze).

Dwie najważniejsze firmy, zajmujące się pomiarem Internetu za pomocą paneli zainstalowanych na komputerach użytkowników, to Media Metrix i Nielsen NetRatings. Obie do niedawna skupiały działalność na rynku amerykańskim, obecnie wyraźna jest ekspansja na inne kraje.