Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Jak zapewnić kupującym najlepsze doswiadczenie?

Wygląd czy funkcjonalność? To jeden z wielu dylematów, które towarzyszą projektantom rozwiązań dla różnych grup użytkowników.

Dbałość o user experience przy założeniu, że doświadczenia odbiorów z kontaktów z instytucją (np. urzędem czy uczelnią) nie zawsze są pozytywne, to duże wyzwanie. Czy to, jak użytkownicy oceniają wygląd systemu, rzeczywiście wpływa na ocenę jego funkcjonalności? Pomocne w udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania mogą okazać się wyniki badania przeprowadzonego w ramach Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przez dr hab. Waldemara Rydzaka, prof. nadzw. UEP. W analizie wykorzystano ponad 2500 kwestionariuszy zebranych na 40 uczelniach wyższych z całej Polski.

Naczynia połączone

- Wygląd graficzny e-systemu wykazał silną korelację z jego intuicyjnością i nieznacznie słabszą korelację z jego funkcjonalnością. Różnice były niewielkie, ale zauważalne – podkreśla dr hab. Waldemar Rydzak, prof. nadzw. UEP. - Należy pamiętać, że w 2018r. część e-systemów uczelni przeszła lifting w zakresie przystosowania do urządzeń mobilnych oraz odświeżenia szablonu graficznego. Zmiany zostały zrealizowane w obszarach, które wykazują mocną korelację z oceną intuicyjności. Z kolei poprawa intuicyjności współwystępuje z poprawą ocen w zakresie funkcjonalności e-systemu – dodaje.

Gdyby zestawić powyższe wnioski z wynikami zagranicznych badań na temat UX , można pomyśleć, że estetyka i wygląd systemu „przemawiają” do użytkowników. Pomagają one osiągnąć „efekt uporządkowania”. Użytkownicy stają się bardziej pobłażliwi dla drobnych błędów, jeśli nie utrudniają one wykorzystania pożądanych funkcji. W praktyce jest to działanie krótkofalowe.

Jak zapewnić kupującym najlepsze doswiadczenie?

Inwestycja w użytkowników

- Użytkownik kupuje oczami? Nie zawsze. Estetyka i ogólny wygląd systemu mają znaczenie na etapie pozyskiwania klienta, szczególnie podczas prezentacji osobom nie posiadającym wiedzy stricte merytorycznej, lecz często będącym osobami decyzyjnymi – podkreśla Monika Pupiec, Konsultant Ekspert Zespołu Wsparcia Finanse w firmie Kalasoft.

Dodaje ona również: - Podczas dialogów technicznych, czy prezentacji dla zainteresowanych danym obszarem użytkowników ten aspekt pozostaje kluczowy, choć schodzi na dalszy plan. Użytkownik oczekuje, że otrzyma produkt, który odciąży go w pracy czy będzie oferował nowe rozwiązania. Osiągnięcie tego jest trudne bez funkcjonalnego wyglądu. Dużo łatwiej przekonać jednak klienta do stosowanych rozwiązań (m.in. z obszaru UX) w sytuacji, gdy system spełnia większość jego wymagań i jest na zaawansowanym etapie utrzymania niż podczas jego wdrażania – podkreśla Monika Pupiec z Kalasoft.

Intuicyjność ponad wszystko

Niezależnie od strategii zawsze liczy się owo „dopasowanie”. – Klient potrafi często zmieniać wymagania. Największym wyzwaniem jest przekonanie go, w naszym przypadku klienta „uczelnianego” (tj. przyzwyczajonego do niezmiennego od lat, oczywistego dla niego sposobu zarządzania) do wprowadzenia zmian w organizacji pracy, które wymusza nowe rozwiązanie – podkreśla Monika Pupiec. - Warunkiem koniecznym sukcesu jest szczegółowa, na każdym etapie uzgadniana z klientem i zatwierdzona przez niego analiza przedwdrożeniowa. Istotne jest wyprzedzenie ewentualnych uwag odnośnie ergonomii, intuicyjności czy funkcjonalności rozwiązań w sposób, który jednocześnie pozwala rozpoznawać realne potrzeby użytkowników – podsumowuje konsultant z Kalasoft.

Intuicyjność jest ważna dla różnych grup odbiorców: – Analizując odpowiedzi ankietowanych należy zauważyć, że wysoki stopień pozytywnej oceny całego e-systemu wymaga stworzenia funkcjonalności znanych, intuicyjnych i łatwo dostępnych dla wszystkich użytkowników – podkreśla dr hab. Waldemar Rydzak, prof. nadzw. UEP. – W teorii wydaje się to proste, ale w praktyce wymaga multi-obszarowych analiz. Tylko odpowiednie zbadanie potrzeb użytkowników poprzez konsultacje, ankiety czy inne tego typu narzędzia pozwala projektować i poprawiać dedykowane rozwiązania – podsumowuje dr hab. Waldemar Rydzak.

Odpowiedzi uczestników badania dr hab. Waldemara Rydzaka reprezentują również to, czego oczekuje większość użytkowników e-systemów instytucji publicznych. Ważna jest dla nich m.in. intuicyjna możliwość załatwiania różnych spraw bez wychodzenia z domu. Funkcjonalny wygląd znacznie to ułatwia.