Jak pozyskać inwestora venture capital?

Warto zauważyć, że fundusze venture capital w Polsce otrzymują niemal codziennie nowe propozycje inwestycyjne związane z Internetem. Ale ich właściciele dysponują zbyt małym kapitałem własnym, aby móc rozpocząć poważną działalność lub rozwinąć już działającą firmę. Największym z działających w Polsce funduszy VC jest Enterprise Investors zarządzający czterema funduszami inwestycyjnymi. Podstawowe kryteria brane przez fundusz pod uwagę przy rozpatrywaniu projektów internetowych to: podstawy lub koncepcja działalności, doświadczony zespół, dobrze opracowany biznesplan oraz realna wycena i założenia finansowe. Zarządy, z którymi EI najchętniej podejmuje współpracę to ludzie, którzy mają już konkretne dokonania zawodowe. „Nie wystarczy do tego poprawnie opracowany biznesplan. Przedstawiciele spółki powinni wiedzieć o swojej dziedzinie, rynku i konkurencji znacznie więcej niż my, zasiadający po drugiej stronie stołu i mieć wizję rozwoju swojego biznesu” – mówi Iwona Drabot z EI.

Oczekiwania EI dotyczące planu finansowego firmy można precyzyjnie określić już na wstępie. Przede wszystkim nie należy naciągać danych dotyczących udziału firmy w rynku, niezależnie od tego, czy rozmawiamy o udziale realnym, czy oczekiwanym. Nie warto też eskalować szacunków dotyczących sprzedaży i innych parametrów finansowych. „Firma powinna być zdolna do osiągnięcia przychodów na poziomie co najmniej 5 milionów dolarów rocznie po 3 latach działalności” – dodaje Iwona Drabot.

Enterprise Investors planuje duże inwestycje w sektorze internetowym. Ale zaangażowanie kapitałowe w jeden projekt różni się w zależności od wypracowanej dla konkretnej firmy strategii. Są spółki, w których grupa Enterprise Investors posiada udziały na poziomie 15 procent, w innych - 100 procent. Wielkość inwestycji również nie jest stała: zwykle są to inwestycje od 1 do 25 milionów dolarów. Zakładany przez EI czas inwestycji to 3-7 lat.