Jak pozyskać inwestora venture capital?

Współpraca z funduszem venture capital jest na świecie najpopularniejszą formą finansowania firm internetowych.

Współpraca z funduszem venture capital jest na świecie najpopularniejszą formą finansowania firm internetowych.

Podejmując współpracę z funduszem, oprócz zastrzyku pieniędzy spółka internetowa pozyskuje doświadczonego partnera, z którym ma możliwość dyskutować „strategię wzrostu" na najbliższe kilka lat.

Pozyskując kapitał od funduszy venture capital firma może uniknąć wielu dokuczliwych procedur, jakie łączą się np. z pozyskiwaniem kredytów bankowych. Fundusz jako inwestor finansowy, a nie bank udzielający kredytu, jest gotowy ponieść starannie skalkulowane ryzyko inwestycji, wyższe od ryzyka akceptowanego przez banki. Venture capital angażują się również w takie projekty, co do których losów - co zrozumiałe w biznesie - nie ma ostatecznej pewności. Choć często wolą inwestować w firmy już działające, mogą zainwestować w firmę, która dzisiaj jest tylko dobrym pomysłem na zarabianie pieniędzy. Przystępując do utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, fundusze venture capital jasno i otwarcie mówią o strategii wyjścia z inwestycji. Najczęściej odbywa się to poprzez wprowadzenie spółki na giełdę i stworzenie w ten sposób dla wszystkich partnerów możliwości upłynnienia posiadanych akcji. Warto przy tym zaznaczyć, że dla każdego etapu swojego rozwoju spółka internetowa powinna szukać innego inwestora. Typowe start-upy powinny raczej zaczynać się od współpracy z tzw. „business angels” czy inkubatorami, ale pomysł i potencjał mogą być atrakcyjnym punktem wyjścia również w rozmowach z firmą venture capital.

Na przykład w przypadku krakowskiego Internet Investment Fund podstawowym kryterium w rozmowach jest wartość jaką sobą pomysłodawca (lub cały zespół) reprezentuje. „Czy znają rynek, jakie mają doświadczenia, z czego rezygnują, by zaangażować się w projekt, czyli jaka jest ich miara determinacji i motywacji” – uważa Janusz Homa z IIF. Każdy przesłany przez Internet wniosek, zawierający opis pomysłu i wstępny biznesplan, trafia do działu Badania Rynku Konkurencyjnego gdzie podejmowana jest decyzja co do jego przyjęcia lub odrzucenia. Dział ocenia ekonomiczne podstawy realizacji projektu, sprawdza czy podobne pomysły już funkcjonują na rynku, może też pomysłodawcy pomóc w doprecyzowaniu projektu jeśli jest on godny uwagi. Gdy projekt zainteresuje IIF, klient jest zapraszany na spotkanie z przedstawicielami inkubatora i wspólnie ustalają zakres przyszłej współpracy. Negocjacje, dopracowanie projektu i sporządzenie ostatecznej dokumentacji może zająć do miesiąca. Ostatecznie projekt rozpatrywany jest przez Komitet Ewaluacyjny, który podejmuje decyzję o współpracy, po czym zaczyna się realizacja przedsięwzięcia. Pomysłodawca i IIF wspólnie zakładają nową spółkę, angażują środki i rozpoczynają działalność, po czym przedstawiciele inkubatora zaczynają szukać dla nowego podmiotu inwestora, który zajmie się wspieraniem jej dalszego funkcjonowania.