Jak będzie wyglądać internet w 2020 roku

Jaki będzie wpływ internetu na losy świata w 2020 roku? Sieć będzie dostępna w każdym zakątku globu i prawie za darmo, wyrówna to szanse rozwoju każdemu, niezależnie od położenia geograficznego. Wizja z Matriksa się nie spełni: komputery nie wymkną się spod kontroli. Będziemy mieli mniej prywatności. Dostęp do technologii stanie się na tyle powszechny, że wyłonią się grupy społeczne, które ją świadomie odrzucą. Znaczna część ludzi będzie spędzać więcej czasu w wirtualnych światach niż w rzeczywistości. Jednak generalnie internet raczej pomoże, niż przeszkodzi, w uczynieniu świata lepszym, uważa większość ankietowanych przez amerykański Pew Institute.

Pew Institute przedstawił ponad 700 wpływowym osobom związanym z internetem kilka scenariuszy dotyczących tego, jak będzie wyglądać Sieć w 2020 roku. Miały one szansę nie tylko opowiedzieć się za lub przeciw poszczególnym wizjom, lecz także wyrazić swoją opinię. Przytaczamy niektóre z wypowiedzi.

Ponad połowa respondentów uważa, że za 14 lat dostęp do sieci będzie powszechny i bardzo tani, co przyczyni się, zgodnie z wizją myśliciela Thomasa Friedmana, do "spłaszczenia" świata - nie będzie miało znaczenia położenie geograficzne. Ludzie będą konkurować i współpracować w wymiarze naprawdę globalnym.

58% ankietowanych twierdzi, że wyłonią się grupy społeczne, które świadomie odrzucą technologię. Powstanie nowy odłam terroryzmu, używający przemocy do walki z rozwojem wszechogarniającej technologii.

"Akty bezwzględnej przemocy i znisczenia będą coraz powszechniejsze, wraz z wyobcowaniem jednostki, anonimowością i brakiem poczucia kontroli nad otaczającym światem" Martin Kwapinski, FirstGov, oficjalny portal internetowy rządu USA.

Według 56% badanych, wiele osób będzie bardziej produktywnych w wirtualnym, a nie realnym świecie. Powstanie nowy problem - coraz więcej osób uzależni się od alternatywnej rzeczywistości.

"Istnieje duża szansa, że dla wielu rzeczywistość wirtualna stanie się mniej wirtualna, a bardziej realna. Według mnie będzie to uzależnienie, które jednak pozwoli nam odkryć nowe wymiary człowieczeństwa" - Barry Chudakov, Chudakov Company.

"Posiadanie kilku "osobowości" stanie się czymś powszechnym. Cyberpsychiatria będzie się rozwijać" - Daniel Wang z firmy Roadmap Associates.

Kwestia prywatności podzieliła respondentów mniej więcej równo. Prawie połowa (46%) uważa, że większa dostępność do informacji oraz "przezroczystość" działania, jest ceną, jaką warto zapłacić za utratę prywatności. 49% uważa, że w 2020 roku nasza prywatność będzie poważnie zagrożona.

"Przed 2020 rokiem we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych, dzieci będą miały wszczepiane czipy RFID lub podobne. Chociaż będą one zawierać istotne dane personalne i medyczne, to równie dobrze będzie można ich użyć do śledzenia czy inwigilacji." - Michael Dahan, profesor Sapir Academic College, Izrael

"Prywatność to echo przeszłości. Z technologicznego punktu widzenia jest przestarzała. Pozostaną jednak normy społeczne i prawne, które zapobiegną najbardziej ekstremalnym przypadkom jej naruszania" - Hal Varian, Uniwersytet California-Berkeley i Google.

Większość (54%) nie zgodziła się z opinią, że technologia przejmie rolę w kluczowych aktywnościach człowieka, i że może się to stać niebezpieczne. Pojawiało się jednak wiele odmiennych opinii:

"Dominacja maszyn to jedna z najstraszniejszych możliwych konsekwencji naszego oszałamiającego postępu technicznego. Fikcja z Hollywood może się stać rzeczywistością" - Daniel Wang, Roadmap Associates

57% badanych uważa, że język angielski nie zdominuje świata, choćby z powodu coraz powszechniejszego dostępu sieci w zróżnicowanych językowo i kulturowo rejonach globu.

Cały raport w języku angielskim: Pew Internet, The future of Internet II