Internet pogrążył gigantów

Skoro tak twierdzą, to pewnie się nie mylą" - powiedział enigmatycznie Michał Michalski, rzecznik prasowy firmy. Jeśli walory spółek internetowych są nabywane do prowadzenia operacji, a nie odsprzedaży, to są traktowane jako zakup majątku trwałego. "W przypadku gdy za nabyte składniki zapłacono cenę wyższą niż wartość księgowa, stały się one wartością niematerialną i prawną. Z tych powodów nie spodziewamy się znacznego wpływu zakupu tych spółek na wynik finansowy firmy" - tłumaczy Bogdan Bartkowski, członek zarządu, dyrektor finansowy Prokomu. Firma ta jest w pewnym sensie wyjątkiem. Jako obecnie jedyna firma komputerowa ma zapewnione stałe źródło dochodów dzięki umowie na informatyzację ZUS, które - zdaniem prezesa zarządu firmy Ryszarda Krauze - "wyschnie najwcześniej za osiem lat". Do tego dochodzi współpraca z Telekomunikacją Polską SA - spółką, z którą Prokom zawarł w tym roku umowy o wartości 207 mln zł, w ubiegłym na 259 mln zł. W połączeniu z otwartą linią kredytową sprawia to, że gdyńska firma finansami nie musi się martwić. Ale to Prokom.

ComputerLand zapowiedział, że w 2000 r. przeznaczy na inwestycje w Internet 15 mln USD, na akwizycję - 40 mln zł. Dużym jego projektem realizowanym dzisiaj jest Clinika.pl, wspólne przedsięwzięcie prowadzone z Polską Giełdą Farmaceutyczną.

Obie firmy zainwestują w niego 23 mln zł. Clinika.pl planuje utworzenie medycznej platformy internetowej. Nowa spółka zamierza obsługiwać elektronicznie transakcje na rynku medyczno-farmaceutycznym, w tym rozliczenia, monitorowanie dostaw i automatyczne składanie zamówień. Ponadto przez Internet będzie dostarczane oprogramowanie do wspierania zarządzania wewnętrznych procesów w firmach medycznych (ASP). "Clinika.pl to jedno z ważniejszych przedsięwzięć, jakie obecnie realizujemy" - twierdzi Michał Michalski. Duże inwestycje poczynił również , mimo że ze względu na słabą koniunkturę na rynku komputerów osobistych spółka ta notowała coraz gorsze wyniki finansowe. Dane za III kwartał potwierdziły informacje, że nowosądecka firma po raz pierwszy od wielu lat przyniosła straty. Zainwestowała jednak 7,5 mln USD w stworzenie platformy B2B, kupiła firmę Doctor Q i kredytowała Onet. Teoretycznie powinna mieć poważne kłopoty finansowe. Jednak Optimus nie będzie ich miał. Na grudzień bowiem planowana jest sprzedaż nieruchomości, których wartość jest oceniana na 50 mln USD.