Grupa K2: najlepsze wyniki finansowe w historii

Grupa K2 zanotowała w 2008 r. najlepsze jak dotychczas wyniki finansowe, kontynuując 8 letni okres, w trakcie którego w każdym roku udawało się zwiększyć tak przychody jak i zyski.

Przychody ze sprzedaży grupy K2 przekroczyły w roku 2008 kwotę 40 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 60% . W odrobinę szybszym tempie wzrósł zysk netto zamykając się kwotą 2,7 mln zł.

Zdaniem spółki, jest ona największą agencją interaktywną w Polsce z udziałem w rynku sięgającym 18%. Pozyskane w wyniku IPO środki zostały zainwestowane w zwiększenie możliwości realizacyjnych a także w nowe przedsięwzięcia. Do najważniejszych inwestycji, które kształtować mają przyszłą pozycję spółki należą własny system reklamy afiliacyjnej, działający pod marką - system3, wewnętrzny inkubator innowacyjności Top of Mind - zintegrowany ze studiem video K2 Motion, agencja SEM/SEO (działająca w strukturach ACR) oraz rozbudowywane data center.

"Jesteśmy względnie optymistyczni jeśli chodzi o perspektywy bieżącego roku. Spodziewane pogorszenie koniunktury może mieć jednak oczywiście negatywny wpływ na naszą działalność. Niemniej, wstępne wyniki rozmów z naszymi klientami wskazują, że Internet jako medium komunikacji reklamowej może relatywnie najmniej ucierpieć w sytuacji ograniczenia budżetów marketingowych" - komentuje Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet S.A - "Zmiana warunków ekonomicznych każe nam przyjąć bardziej zachowawczą politykę inwestycyjną w bieżącym roku. Podobnie, planujemy stabilizację zatrudnienia. Płynne środki jakimi dysponujemy (saldo gotówki i bieżących należności i zobowiązań zamyka się kwotą blisko 8 mln zł) dają nam komfort spokojnego reagowania na zmiany sytuacji rynkowej."

Patrz też:

GoldenSubmarine - 8 mln złotych przychodu

Adv.pl: 12 mln zł przychodu w 2008 r.