Gartner schładza PC-tową prognozę

Gartner obniżył swoją prognozę dotyczącą poziomu sprzedaży komputerów osobistych na świecie w br. po tym, jak dotarły informacje o niższym od zakładanego poziomie wydatków konsumenckich i biznesowych w USA.

Firma analityczna przewiduje obecnie, że w 2004 sprzedanych zostanie na świecie łącznie 185 milionów komputerów osobistych - o 12,6% więcej niż w 2003. Wcześniej Gartner prognozował, że wzrost ten wyniesie 13,4%. Gartner przewiduje też, że w drugiej połowie roku silniej niż się spodziewano ruszy rynek europejski i azjatycki, nie dość jednak szybko by skompensować w ostatecznym rozrachunku słabsze niż zakładano wyniki z USA, Japonii i Ameryki Południowej. Najlepiej na rynku komputerów osobistych rośnie w br. sprzedaż laptopów, w I połowie 2004 roku o 20% w porównaniu z pierwszą połową 2003 roku.

Jednym z powodów dla których firma zdecydowała się na urealnienie prognozy były gorsze od spodziewanych dane na temat światowej sprzedaży PC-tów w II kwartale br. Od kwietnia do czerwca br. sprzedaż wzrosła o 13%, porównując z kwartałem Q2'03; Gartner spodziewał się natomiast, że nadwyżka wyniesie dodatkowe 1,1 punktu proc. więcej (14,1%). Na wyniki z II kwartału wpłynął przede wszystkim niższy poziom zakupów konsumenckich, głównie w USA.

Rynek PC ma być słabszy niż wcześniej przewidywano także dlatego, że firmy wstrzymują się przed unowocześnianiem bazy sprzętowej do czasu, gdy z gospodarki amerykańskiej napłyną wyraźne sygnały o utrwaleniu ożywienia obserwowanego w ostatnich kilku kwartałach. Oczekiwana masowa wymiana sprzętu ma kluczowe znaczenie w tegorocznym kalendarzu branży IT - od ostatniej wielkiej wymiany minęły 4 lata.

Analitycy Gartnera wspominają o dodatkowych czynnikach mogących pokrzyżować prognozowany wzrost rynku PC, jak np. poziom cen ropy naftowej, ale generalnie przekonani są co do dobrych wyników branży w br.