Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Gartner schładza PC-tową prognozę

Gartner obniżył swoją prognozę dotyczącą poziomu sprzedaży komputerów osobistych na świecie w br. po tym, jak dotarły informacje o niższym od zakładanego poziomie wydatków konsumenckich i biznesowych w USA.

Firma analityczna przewiduje obecnie, że w 2004 sprzedanych zostanie na świecie łącznie 185 milionów komputerów osobistych - o 12,6% więcej niż w 2003. Wcześniej Gartner prognozował, że wzrost ten wyniesie 13,4%. Gartner przewiduje też, że w drugiej połowie roku silniej niż się spodziewano ruszy rynek europejski i azjatycki, nie dość jednak szybko by skompensować w ostatecznym rozrachunku słabsze niż zakładano wyniki z USA, Japonii i Ameryki Południowej. Najlepiej na rynku komputerów osobistych rośnie w br. sprzedaż laptopów, w I połowie 2004 roku o 20% w porównaniu z pierwszą połową 2003 roku.

Jednym z powodów dla których firma zdecydowała się na urealnienie prognozy były gorsze od spodziewanych dane na temat światowej sprzedaży PC-tów w II kwartale br. Od kwietnia do czerwca br. sprzedaż wzrosła o 13%, porównując z kwartałem Q2'03; Gartner spodziewał się natomiast, że nadwyżka wyniesie dodatkowe 1,1 punktu proc. więcej (14,1%). Na wyniki z II kwartału wpłynął przede wszystkim niższy poziom zakupów konsumenckich, głównie w USA.

Rynek PC ma być słabszy niż wcześniej przewidywano także dlatego, że firmy wstrzymują się przed unowocześnianiem bazy sprzętowej do czasu, gdy z gospodarki amerykańskiej napłyną wyraźne sygnały o utrwaleniu ożywienia obserwowanego w ostatnich kilku kwartałach. Oczekiwana masowa wymiana sprzętu ma kluczowe znaczenie w tegorocznym kalendarzu branży IT - od ostatniej wielkiej wymiany minęły 4 lata.

Analitycy Gartnera wspominają o dodatkowych czynnikach mogących pokrzyżować prognozowany wzrost rynku PC, jak np. poziom cen ropy naftowej, ale generalnie przekonani są co do dobrych wyników branży w br.