Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Facebook - najlepsze ROI dla marketerów

Jeśli chodzi o marketing, Facebook jest najlepszą siecią społecznościową dla prowadzenia wszelkiego rodzaju kampanii. Charakteryzuje go najlepszy wskaźnik ROI, czyli zwrotu z inwestycji.

Trzy firmy zajmujące się badaniem rynku, przeprowadziły specjalistyczną ankietę wśród 551 marketingowców z całego świata. ostali oni poproszenie o wskazanie trzech sieci społecznościowych, które dają największy ROI. Niemal wszyscy - 95,8% - wskazali na Facebooka, a drugie miejsce zajął Twitter - 63,5%.

Facebook - najlepsze ROI dla marketerów

Miejsce trzecie i czwarte to Instagram i Linkedin. Uzyskały w ankiecie odpowiednio 40,1 i 37,7%. Niewiele osób ufa pod względem ROI Pinterestowi - zaledwie 10,4%. Ostatnie miejsca to SlideShare - 3,9% oraz Snapchat - 2,1%. Wracając do zwycięzcy - aktualnie Facebooka używa niecałe 1,3 miliarda osób. W kolejnych latach liczba użytkowników będzie się zwiększać i w 2020 powinna wynosić 1,87 miliarda osób. Jest więc to idealne miejsce aby dotrzeć do gigantycznej liczby potencjalnych klientów.