E-marketing coraz ważniejszy

Amerykańscy specjaliści ds. promocji online wskazują, że Internet staje się coraz istotniejszym kanałem dla reklamowania produktów i usług. Większość marketingowców zaznacza jednak, że ich zaangażowanie w e-promocję jest wciąż zbyt małe.

Badanie, które opublikowały DM News, przeprowadzili wspólnie: CMO Council, B2B Magazine oraz USA Today. Na pytania dotyczące roli e-marketingu odpowiedziało 400 ekspertów z branży reklamowej. Badanie przeprowadzono pod koniec ubiegłego roku.

Specjaliści od e-reklamy zaznaczyli, że ta forma promocji przestaje już być postrzegana jako „eksperyment”. Marketingowcy zdają sobie sprawę z tego, że sukces można odnieść, inwestując również w reklamę online. Tym samym promowanie w Internecie nabiera wagi podczas dyskusji na temat planowania budżetów na wydatki związane z reklamą.

Ankietowani wskazują, że 2004 rok przyniesie wzrost w sektorze e-reklamy. Zdaniem jednego z amerykańskich banków inwestycyjnych, wzrost może wynieść nawet 21%, co przełoży się na uzyskanie przychodów rzędu 8,1 mld USD.

Z badania wynika, że firmy wykorzystają Internet nie tylko do promocji usług i produktów, ale również do budowania świadomości marki.