CR Media: polska reklama online za 75 mln zł

Wydatki na reklamę online w polskim internecie wzrosną w tym roku o 54 proc. do 75 mln zł, zaś liczba internautów powyżej 15 roku życia sięgnie 7,3 mln - prognozuje CR Media Consulting w raporcie zatytułowanym 'Ad. Media Raport Rynek reklamy internetowej w Polsce - Prognoza 2004 - 2006' W ubiegłym roku najwięcej internetowych reklam trafiło do Onetu oraz sieci Adnet. Najczęściej w zeszłym roku reklamowały się firmy telekomunikacyjne. Raport CR Media wieści także zmierzch bannerów, jako standardowego formatu reklamowego.

Według najnowszego raportu CR Media Consulting rynek polskiej reklamy on-line wzrośnie w tym roku o 56 proc. do 75 mln zł. Za rok wzrost w ujęciu wyhamuje do 36 proc., zaś wartość przekroczy 100 mln zł. Szacunki CR Media zakładają, że w 2006 r. wydatki na reklamę w internecie wyniosą 125 mln zł.

- Prognozy i ich kwalifikacje oceniam w kategorii bardzo dobre. Pod koniec roku 2003 szacowaliśmy wydatki w roku 2004 na trochę niższym poziomie, ale oczywiście cieszymy się z tego jak wygląda rynek i jakie są poziomy wydatków - komentuje wyniki Jacek Kołtonik z CR Media Consulting.

CR Media: polska reklama online za 75 mln zł

Wydatki reklamowe 2000-206

Do końca 2006 r. analitycy CR Media spodziewają się wzrostu użytkowników internetu powyżej 15 roku życia do 10,3 mln osób. Do końca bieżącego roku ich liczba sięgnie 7,3 mln. Penetracja w Internecie wyniesie odpowiednio 34,6 oraz 25,6 proc. Za rok polskich internautów będzie 8,9 mln (30,2 proc.).

- Prognozy na lata przyszłe są również dobre. Wzrost wydatków na reklamę ma bardzo ścisły związek ze stałe zwiększającą się liczbą internautów i poziomem penetracji Internetu w populacji. Drugim bardzo ważnym czynnikiem, który ma ogromny wpływ na udział wydatków na Internet w całym torcie reklamowym jest coraz większa świadomość możliwości tego medium wśród osób planujących kampanię w domach mediowych jak również samych klientów - mówi Jacek Kołtonik.

CR Media: polska reklama online za 75 mln zł

LIczba użytkowników oraz penetracja w Internecie prognoza za lata 2005-2006

Pod względem ilości użytkowników, polskim portalom przewodzi Onet z majowym wynikiem 5,5 mln użytkowników (15+), za nim jest Wirtualna Polska (4,6 mln), Interia (3,27 mln ) oraz portal Gazeta (1,4 mln).

CR Media: polska reklama online za 75 mln zł

Dynamika zasięgów styczeń-maj 2004 r. - portale

Według danych CR Media, największy udział w rynku reklamy on-line wśród wydawców w pierwszym półroczu miał Onet - 38 proc (38 proc. za cały rok 2003 r.). - W następnych latach udział ten nie powinien się zwiększać, a w przypadku wzmożonej ekspansji konkurencyjnych portali Onet będzie musiał oddać im część rynku - szacują analitycy CR Media. Drugie miejsce zajęła sieć Adnet z wynikiem 16 proc. (14 proc. w 2003 r.) - najwyżej spośród sieci reklamowych. Na trzeciej pozycji jest Wirtualna Polska - 14 proc. (16 proc.).

CR Media: polska reklama online za 75 mln zł

Udział wydawców w rynku reklamy internetowej

Sklasyfikowana na 4. miejscu Interia miała w roku 2003 10-proc. udziału w rynkowy, a w pierwszym półroczu 2004 - 11 proc. Następne lata powinny przynieść stabilizację tego poziomu udziału w rynku lub nieznaczny wzrost - prognozuje CR Media. Ostatni z dużych portali, Gazeta.pl, miał w roku 2003 12-proc. udziału w rynku. Udział ten spadł w pierwszej połowie 2004 roku do 10 proc. W następnych latach najprawdopodobniej udział Gazety.pl w rynku nieznacznie się zwiększy - głosi raport CR Media.

Wśród sieci reklamowych zdecydowanie największy i najsilniejszy jest Ad.net, z 14-proc. udziałem w rynku. W I półroczu 2004 roku udział ten wzrósł do 16 proc., jednakże wydaje się, że jest to udział maksymalny dla sieci reklamowej. Pozostałe sieci reklamowe mają znikomy udział w rynku, nieprzekraczający 3 proc. - wynika z raportu CR Media.

CR Media: polska reklama online za 75 mln zł

Dynamika zasięgów styczeń-maj 2004 - sieci reklamowe

W podziale na branże, największymi reklamodawcami w pierwszych dwu kwartałach 2004 r. były firmy z sektora finansowego - 29 proc. (28 proc. w 2003 r.). Wyraźnie zmniejszył się udział branży telekomunikacyjnej w podsumowanym okresie wyniósł 20 proc., wobec 29 proc. w 2003 r. Wzrosły także wydatki na reklamę branży FMCG do 12 proc. z 5 proc. w całym roku ubiegłym. Nieduże spadki zanotowały Transport oraz Technologie.

CR Media: polska reklama online za 75 mln zł

Rozkład wydatków na reklamę w Internecie wg branż

Raport CR Media zawiera także prognozę dotyczącą przyszłości poszczególnych internetowych form reklamowych. - Symptomatyczne jest odchodzenie od najbardziej standardowej formy reklamy w internecie - banneru. W roku 2001 aż 81 proc. reklam w internecie stanowiły bannery, w roku 2003 - już tylko 22 proc. To pokazuje, że w ciągu kilku lat dokonała się w postrzeganiu internetu zmiana jakościowa - obecnie większość reklamodawców zdaje sobie sprawę z tego, że jest to ważny kanał komunikacji marketingowej - piszą autorzy raportu.

CR Media: polska reklama online za 75 mln zł

Udział form reklamy w rynku reklamy internetowej

Jak informowaliśmy wcześniej, globalny rynek reklamy on-line wzrośnie, według eMarketera, w 2004 r. o 25,2 proc. do 9,1 mld USD. To o jeden miliard więcej niż wynik z 2000 r., kiedy wartość rynku osiągnęła apogeum - 8,1 mld USD. To także więcej o 700 mln USD niż niedawne szacunki Jupiter Research mówiące o 8,4 mld USD w 2004 r. - Widać iż motorem, który ciągnie rynek jest tzw. search advertising, który stał się bardzo popularną formą reklamy zarówno w USA (35 proc. udziału) , jak również w UK (31 proc. wszystkich wydatków na reklamę IAB). Podzielamy ich optymizm, gdyż jesteśmy przekonani, iż Internet już w tym momencie zasłużył na to aby traktować go jako medium, i dzięki staraniom wszystkich osób z branży, i propagowaniu możliwości jakie daje uda się przekonywać coraz to większą rzeszę klientów, którzy będą zadowoleni z wyników e-kampanii - podsumowuje Kołtonik.