Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Badanie wydatków reklamowych w Sieci

Expert Monitor oraz I-Metria będą współpracować w zakresie monitoringu reklamy internetowej w Polsce. Dane na temat wydatków reklamowych w Sieci dostępne będą od połowy lutego przyszłego roku.

Dane na temat reklamy interentowej pochodzić będą z panelu badawczego I-metrii. Obecnie obejmuje on 2000 użytkowników domowych, firma przygotowuje ponadto panel z udziałem użytkowników Internetu korzystających z zasobów Sieci w pracy. Analizą danych zajmie się Expert Monitor, który będzie je kategoryzował i przeliczał na wydatki reklamowe według cenników wydawców internetowych. Ten sam sposób przeliczania stosowany jest w przypadku badania telewizji, radia i prasy. Expert Media zajmowała się dotychczas monitoringiem reklamy w telewizji (18 stacji), prasie ( 850 tytułów), oraz radiu (40 stacji).

Klienci obu firm uzyskać maja dostęp do tych danych jak również narzędzi do ich analizy poprzez oprogramowanie "I-Metryka dla Windows", "I-Metryka WEB" oraz „Expert Monitor”, lub w postaci raportów.

Obecnie panel I-metrii to jedyne badanie tego typu w polskim Internecie. Kilka dni temu PBI poinformowało, że standard polskich badań user-centric będzie rozwijany właśnie w oparciu o metodologię I-metrią.

„Uważam, że wprowadzane właśnie narzędzia i standardy pomiaru reklamy internetowej będą miały dla rynku ogromne znaczenie, przekładalne na jego wielkość już w przyszłym roku” – powiedział Krzysztof Modzelewski, prezes I-metrii.