Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

AD:TECH - Trendy w e-reklamie w 2004 roku

Z przeprowadzonej wśród amerykańskich ekspertów od internetowego marketingu ankiety wynika, że w bieżącym roku największy nacisk reklamodawców położony zostanie na płatne odnośniki i reklamę stosowaną w listach poczty elektronicznej. Te formy uznane zostały za najbardziej skuteczne. Cieszyć może prognoza wzrostu wydatków na e-reklamę w tym roku.

Badanie przeprowadził AD:TECH w grudniu minionego roku. Wzięło w nim udział 290 specjalistów od reklamy internetowej. Była to pierwsza edycja raportu „Stan Branży Internetowej”.

Z opracowania wynika, że 49% ankietowanych oceniło korzystanie z płatnych odnośników jako formę promocji dającą znakomite rezultaty. 48% ekspertów takie samo zdanie wyraziło na temat reklam pojawiających się w listach poczty elektronicznej.

Standardowe reklamy umieszczane na stronach internetowych (typu bannery, skyscrapery itd.) odnoszą, zdaniem badanych, średnią skuteczność. 52% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Podobne oceny otrzymały reklamy typu „rich media” (37% wskazało taką ocenę), ogłoszenia w newsletterach (57%), w programach służących do komunikacji bądź serwisach randkowych (48%).

Zdecydowanie najgorzej ocenione były pop-upy. Aż 44% badanych stwierdziło, że skuteczność tych form reklamy jest niezadowalająca. Spora grupa przedstawicieli rynku internetowego wieści już zagładę tej formy promocji. Przysłowiowym gwoździem do trumny pop-upów ma być wprowadzenie w nowej wersji Internet Explorera blokady tej formy reklamy. Zważywszy na fakt, że lwia część użytkowników korzysta z tej przeglądarki, taka wiadomość mogła zaniepokoić branżę reklamową (więcej na ten temat:http://www.internetstandard.com.pl/news/61968.html ).

Polskie sieci reklamowe zapowiedziały jednak, że są przygotowane na taką ewentualność. W tym roku będą skłaniać się w stronę reklam typu „rich media”. Nie ukrywają, że ta forma promocji ma zastąpić w przyszłości pop-upy.

Planowanie budżetów na 2004 rok

W tym roku wzrosną wydatki na e-reklamę – wskazują respondenci AD:TECH. ”My również spodziewamy się, że nastąpi wzrost w budżetach na e-reklamę - mówi Adam Kwaśniewski z sieci reklamowej Adnet.pl - Szacujemy go na około 20% - to dość bezpieczna wartość. Jeśli 2004 rok zdecydowałby się nas pozytywnie zaskoczyć tak jak 2003, to tylko rozszerzy nasze uśmiechy.”

”Mimo dalszego kurczenia się rynku reklamy tradycyjnej, rynek reklamy internetowej w 2003 roku znacznie wzrósł - wskazuje Benita Jakubowska z CR-Media - Według szacunków CR Media przez rynek przepłynęło między 45–48 mln zł netto. Jest to spektakularny wzrost w stosunku do roku 2002 - o około 40%. W tym roku oczekujemy dalszego wzrostu rynku. CR Media szacuje, że wzrost ten będzie o ok. 25%”

41% aniektowanych zaznaczyło, że powiększy budżet na zakup płatnych odnośników. Artur Banach z firmy NetSprint podkreśla, że polscy reklamodawcy również dostrzegają potencjał reklamy w wyszukiwarkach. „Wzrost znaczenia tej formy promocji jednoznacznie potwierdzają badania IAB i PricewaterhouseCoopers, z których wynika, że w 2003 r. w USA z każdego wydanego dolara na reklamę w Sieci, 31 centów kierowane było do wyszukiwarek” - dodaje Artur Banach.

”Płatne odnośniki w wyszukiwarkach nie sprawdzają się na naszym rynku - nie zgadza się Benita Jakubowska - Na całym świecie tą formę reklamy wykorzystują najczęściej niewielkie firmy. U nas małe firmy usługowe czy handlowe właściwie się nie reklamują. Internauci w Polsce nie szukają w Internecie informacji o usługach, czy o tym gdzie znaleźć najbliższego krawca. Internet w Polsce nie jest więc postrzegany jako medium lokalne. Dla nas jest to medium ogólnopolskie, gdzie w łatwy sposób można znaleźć wszystkie ogólne informacje. Dlatego też mała część niewielkich firm usługowych, handlowych itp. decyduje się na umieszczenie płatnego linku w Internecie. Dopóki w Polsce medium to nie będzie zastępowało swoistej książki telefonicznej, w której można znaleźć informacje o każdej, nawet najmniejszej firmie niewiele się zmieni w wykorzystaniu płatnych linków.”

Z ankiety AD:TECH wynika, że 38% respondentów zamierza powiększyć wydatki na zakup powierzchni reklamowej na stronach WWW planuje, natomiast 37% badanych przeznaczy więcej na reklamę w e-mailach.

”W roku 2003 znacznie wzrosła liczba sponsoringów realizowanych w sieci i nietypowych kampanii promocyjnych przygotowywanych pod określonych klientów - komentuje Benita Jakubowska z CR-Media - W Polsce zdecydowanie najskuteczniejsze były najbardziej agresywne formy reklamowe i mailingi. Dobrze przygotowany mailing, czy ciekawa graficznie forma reklamowa może wygenerować skuteczność nawet na poziomie ok. 16% - 18%.”

Skuteczność e-reklamy zależy od celu kampanii - dodaje Adam Kwaśniewski - Linki i mailing bywają świetne, ale nie we wszystkich kampaniach ich użycie jest celowe - w kampanii promującej wizerunek marki, link nie będzie się sprawdzał. Reklamując konkurs też po niego nie sięgniemy. Gdyby to było takie proste, to mielibyśmy wyłącznie skuteczne formy reklamy. A sztuka polega właśnie na wybraniu odpowiednich form do odpowiedniego typu kampanii, to nie jest proste podstawianie do wzoru.”

Nie mniej jednak amerykańscy respondenci zdecydowali już z czego nie będą korzystać. Aż 65% badanych nie zdecyduje się w tym roku na umieszczenie w planach budżetowych wydatków na reklamę w sieciach komórkowych.

Rynek wciąż niepewny

Ankietowani zaznaczyli, że pomimo polepszenia sytuacji na rynku, nie są jeszcze w stanie swobodnie i pewnie planować kampanii reklamowych. Obecna sytuacja wciąż nie daje gwarancji pełnej stabilizacji. Tym samym plany wydatków często się zmieniają. AD:TECH wskazuje, że wyniki sondażu podobne są do opinii, których udzielali eksperci od e-reklamy w przeprowadzonym przez MarketingSherpa badaniu w maju minionego roku. Przypomnijmy, że wtedy specjaliści ds. marketingu z dystansem podchodzili do sygnałów o poprawie kondycji rynku elektronicznego. Cieszył ich ten fakt, ale jednocześnie nie chcieli zbyt wcześnie popadać w euforię i gwałtownie zwiększać wydatków.

Ponad jedna trzecia ankietowanych stwierdziła, że plany dotyczące budżetu i przeprowadzanych kampanii reklamowych mogą się zmieniać z miesiąca na miesiąc.

Internet w zeszłym roku wykorzystywany był jako medium służące nie tylko do promocji produktów czy usług, ale również do wzmocnienia świadomości marki oraz zwiększenia ruchu na witrynach.

Więcej informacji:

http://www.ad-tech.com