AD:TECH - Trendy w e-reklamie w 2004 roku

Z przeprowadzonej wśród amerykańskich ekspertów od internetowego marketingu ankiety wynika, że w bieżącym roku największy nacisk reklamodawców położony zostanie na płatne odnośniki i reklamę stosowaną w listach poczty elektronicznej. Te formy uznane zostały za najbardziej skuteczne. Cieszyć może prognoza wzrostu wydatków na e-reklamę w tym roku.

Badanie przeprowadził AD:TECH w grudniu minionego roku. Wzięło w nim udział 290 specjalistów od reklamy internetowej. Była to pierwsza edycja raportu „Stan Branży Internetowej”.

Z opracowania wynika, że 49% ankietowanych oceniło korzystanie z płatnych odnośników jako formę promocji dającą znakomite rezultaty. 48% ekspertów takie samo zdanie wyraziło na temat reklam pojawiających się w listach poczty elektronicznej.

Standardowe reklamy umieszczane na stronach internetowych (typu bannery, skyscrapery itd.) odnoszą, zdaniem badanych, średnią skuteczność. 52% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Podobne oceny otrzymały reklamy typu „rich media” (37% wskazało taką ocenę), ogłoszenia w newsletterach (57%), w programach służących do komunikacji bądź serwisach randkowych (48%).

Zdecydowanie najgorzej ocenione były pop-upy. Aż 44% badanych stwierdziło, że skuteczność tych form reklamy jest niezadowalająca. Spora grupa przedstawicieli rynku internetowego wieści już zagładę tej formy promocji. Przysłowiowym gwoździem do trumny pop-upów ma być wprowadzenie w nowej wersji Internet Explorera blokady tej formy reklamy. Zważywszy na fakt, że lwia część użytkowników korzysta z tej przeglądarki, taka wiadomość mogła zaniepokoić branżę reklamową (więcej na ten temat:http://www.internetstandard.com.pl/news/61968.html ).

Polskie sieci reklamowe zapowiedziały jednak, że są przygotowane na taką ewentualność. W tym roku będą skłaniać się w stronę reklam typu „rich media”. Nie ukrywają, że ta forma promocji ma zastąpić w przyszłości pop-upy.

Planowanie budżetów na 2004 rok

W tym roku wzrosną wydatki na e-reklamę – wskazują respondenci AD:TECH. ”My również spodziewamy się, że nastąpi wzrost w budżetach na e-reklamę - mówi Adam Kwaśniewski z sieci reklamowej Adnet.pl - Szacujemy go na około 20% - to dość bezpieczna wartość. Jeśli 2004 rok zdecydowałby się nas pozytywnie zaskoczyć tak jak 2003, to tylko rozszerzy nasze uśmiechy.”

”Mimo dalszego kurczenia się rynku reklamy tradycyjnej, rynek reklamy internetowej w 2003 roku znacznie wzrósł - wskazuje Benita Jakubowska z CR-Media - Według szacunków CR Media przez rynek przepłynęło między 45–48 mln zł netto. Jest to spektakularny wzrost w stosunku do roku 2002 - o około 40%. W tym roku oczekujemy dalszego wzrostu rynku. CR Media szacuje, że wzrost ten będzie o ok. 25%”

41% aniektowanych zaznaczyło, że powiększy budżet na zakup płatnych odnośników. Artur Banach z firmy NetSprint podkreśla, że polscy reklamodawcy również dostrzegają potencjał reklamy w wyszukiwarkach. „Wzrost znaczenia tej formy promocji jednoznacznie potwierdzają badania IAB i PricewaterhouseCoopers, z których wynika, że w 2003 r. w USA z każdego wydanego dolara na reklamę w Sieci, 31 centów kierowane było do wyszukiwarek” - dodaje Artur Banach.

”Płatne odnośniki w wyszukiwarkach nie sprawdzają się na naszym rynku - nie zgadza się Benita Jakubowska - Na całym świecie tą formę reklamy wykorzystują najczęściej niewielkie firmy. U nas małe firmy usługowe czy handlowe właściwie się nie reklamują. Internauci w Polsce nie szukają w Internecie informacji o usługach, czy o tym gdzie znaleźć najbliższego krawca. Internet w Polsce nie jest więc postrzegany jako medium lokalne. Dla nas jest to medium ogólnopolskie, gdzie w łatwy sposób można znaleźć wszystkie ogólne informacje. Dlatego też mała część niewielkich firm usługowych, handlowych itp. decyduje się na umieszczenie płatnego linku w Internecie. Dopóki w Polsce medium to nie będzie zastępowało swoistej książki telefonicznej, w której można znaleźć informacje o każdej, nawet najmniejszej firmie niewiele się zmieni w wykorzystaniu płatnych linków.”

Z ankiety AD:TECH wynika, że 38% respondentów zamierza powiększyć wydatki na zakup powierzchni reklamowej na stronach WWW planuje, natomiast 37% badanych przeznaczy więcej na reklamę w e-mailach.

”W roku 2003 znacznie wzrosła liczba sponsoringów realizowanych w sieci i nietypowych kampanii promocyjnych przygotowywanych pod określonych klientów - komentuje Benita Jakubowska z CR-Media - W Polsce zdecydowanie najskuteczniejsze były najbardziej agresywne formy reklamowe i mailingi. Dobrze przygotowany mailing, czy ciekawa graficznie forma reklamowa może wygenerować skuteczność nawet na poziomie ok. 16% - 18%.”

Skuteczność e-reklamy zależy od celu kampanii - dodaje Adam Kwaśniewski - Linki i mailing bywają świetne, ale nie we wszystkich kampaniach ich użycie jest celowe - w kampanii promującej wizerunek marki, link nie będzie się sprawdzał. Reklamując konkurs też po niego nie sięgniemy. Gdyby to było takie proste, to mielibyśmy wyłącznie skuteczne formy reklamy. A sztuka polega właśnie na wybraniu odpowiednich form do odpowiedniego typu kampanii, to nie jest proste podstawianie do wzoru.”

Nie mniej jednak amerykańscy respondenci zdecydowali już z czego nie będą korzystać. Aż 65% badanych nie zdecyduje się w tym roku na umieszczenie w planach budżetowych wydatków na reklamę w sieciach komórkowych.

Rynek wciąż niepewny

Ankietowani zaznaczyli, że pomimo polepszenia sytuacji na rynku, nie są jeszcze w stanie swobodnie i pewnie planować kampanii reklamowych. Obecna sytuacja wciąż nie daje gwarancji pełnej stabilizacji. Tym samym plany wydatków często się zmieniają. AD:TECH wskazuje, że wyniki sondażu podobne są do opinii, których udzielali eksperci od e-reklamy w przeprowadzonym przez MarketingSherpa badaniu w maju minionego roku. Przypomnijmy, że wtedy specjaliści ds. marketingu z dystansem podchodzili do sygnałów o poprawie kondycji rynku elektronicznego. Cieszył ich ten fakt, ale jednocześnie nie chcieli zbyt wcześnie popadać w euforię i gwałtownie zwiększać wydatków.

Ponad jedna trzecia ankietowanych stwierdziła, że plany dotyczące budżetu i przeprowadzanych kampanii reklamowych mogą się zmieniać z miesiąca na miesiąc.

Internet w zeszłym roku wykorzystywany był jako medium służące nie tylko do promocji produktów czy usług, ale również do wzmocnienia świadomości marki oraz zwiększenia ruchu na witrynach.

Więcej informacji:

http://www.ad-tech.com